Svatoslav Böhm

16. květen - 1. červen 2019

Výstava plastik a kreseb významného krnovského malíře, grafika, sochaře a designéra Svatoslava Böhma, který je autorem řady realizací uměleckých děl v architektuře, plakátů, knižních obálek a grafických úprav knih, firemních značek a logotypů, užité a propagační grafiky.