Uzly a pomeranče

st 11. září 2019

10:00 hod.

Darek, kterému táhne na čtrnáctý rok, žije se svým otcem a mladší sestrou v malé vesnici na české straně česko-německo-polského pomezí. Po smrti matky, ke které měl velmi něžný, silný vztah, se jeho život změnil. Musel se vzdát některých plánů, větší povinnosti s sebou však nesou i víc svobody. Dospívá rychleji než většina jeho vrstevníků a lidé kolem něj si to uvědomují. Není náhoda, že o něj jeví zájem o rok starší Hanka, že se s ním otec radí o svých projektech a nápadech, že se na něj spoléhá invalidní soused. V důsledku hospodářské krize přijde otec o zaměstnání a vydělává si příležitostným truhlařením, brigádami na stavbách nebo v lese. Nenese svou situaci lehce, jeho sklon k nadměrnému pití alkoholu se prohlubuje. Vtom se však objeví dávný kamarád Anton a otevře mu nové životní perspektivy: budou společně chovat koně. Darek je nadšený a pomáhá otci ohradit pastviny a postavit stáj. S koňmi se do jeho jednotvárného života dostává nejen prvek dobrodružství, ale i určité prestiže. Najednou má navrch dokonce nad Hugem, svým dlouholetým nepřítelem a rivalem. Příběh spojuje dobrodružné prvky s prvními něžnými náznaky erotického vztahu; nad vším dominuje silná touha dospívajícího kluka po akceptaci, lásce a odstranění krutostí páchaných jak na lidech, tak na zvířatech.