Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě

st 9. říjen 2019 - po 6. leden 2020

Výstava přiblíží dějiny německé a polské populace na území českého Slezska a severní Moravy od roku 1918 do současnosti. Pozornost se zaměří především na politické, náboženské, spolkové a kulturní aktivity příslušníků menšin s důrazem na meziválečné období. Výstava dále pojedná o poválečném nuceném transferu německého obyvatelstva a o situaci menšin v poválečném Československu. Akcentován bude rovněž vývoj právního postavení menšin. Závěrečná část výstavy přiblíží hlavní rysy polistopadových spolkových a kulturních aktivit německého a polského obyvatelstva regionu.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 8. října 2019 v 17 hodin.