Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Náš les

po 1. duben 2019 - st 30. prosinec 2020

Vstupné

plné
50 Kč
zlevněné
30 Kč
rodinné
120 Kč

Výstava je instalovaná ve výstavním prostoru u pěstebního skleníku v Arboretu Nový Dvůr.

Lesy pokrývaly v minulosti většinu našeho území. Kdyby do přírodních poměrů Evropy nezasáhl člověk, bylo by tomu tak doposud. I v současnosti jsou lesy nejrůznějších typů významnou částí naší krajiny. Na výstavě navštívíme nejen lužní lesy, bučiny a jedlobučiny, teplomilné doubravy, bory, horské smrčiny a kulturní lesy, ale i obory, zdevastované lesy, paseky a lesní okraje, či remízky a větrolamy. Seznámíme se s jejich rostlinami i živočichy, a to nejen s obratlovci, ale i bezobratlými, zastoupenými lesním hmyzem.

Vydejte se s námi do našich lesů!

Otevřeno:
říjen - březen Po – Ne 8.00 – 16.00 hod.
duben - září Po – Ne 8.00 – 18.00 hod.