Jan Poupě: Uložit jako…

19. březen - 7. kvě 2018

Instalace, kterou Jan Poupě připravil na míru prostorovému uspořádání Galerie Dole, tematizuje fenomén originality. Zajímá se o to, jak je tato jedinečnost trans/de/formována převáděním do technického obrazu, opakovaným kopírováním a jeho přeukládáním (uložit jako co?) a přenášením (uložit kam?) ve virtuálním časoprostoru, ale i fakticky způsobem instalace v prostoru galerie. Technizování obrazu přináší sice na jedné straně možnost masového šíření, opakovaného a neukončitelného kopírování, zároveň se tím něco podstatného z původní originality nenávratně vytrácí či se nějak deformuje – ať už je to způsobeno akomodací oka či fotoaparátu, nebo digitalizací daným rozdrobením na binární jednotky informací. Obraz opětovně složený z těchto drobků (bits) bude originál silně a možná sugestivně připomínat, nikdy s ním ale nebude totožný. Stejně jako nebudou totožné autorem vytvořené kopie původního originálu."