Přednáška Marka Zágory: Svět středověkých katedrál II.

17. duben 2018

16:30 hod.

Pod pojmem katedrála si představíme hlavně velké gotické kostely, ale ne všechny jsou katedrálami. Přednáška přiblíží vznik středověkých katedrál a pokusí se odpovědět na některé z otázek, které člověka napadají při pohledu na stavby, které se v gotice staly stavebním typem, jenž určoval vývoj architektury a byl vzorem i pro další stavby.