Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Gregor Johann Mendel

Termín konání

13. října - 28. listopadu 2021

Patří bezesporu k největším velikánům moderní vědy, jakými byli Charles Darwin nebo Albert Einstein.

Jeho jméno je dodnes citováno v řadě učebnic po celém světě a jeho objevy z oblasti genetiky představují skutečný průlom v lidském poznávání a chápání přírody.

Rodák z malé obce ve Slezsku, augustiniánský mnich a později opat kláštera na Starém Brně, vnímavý přírodovědec, výborný matematik, vášnivý včelař a nadšený meteorolog, ale také skromný člověk „slabých nervů“, jehož přínos vědecká obec uznala a docenila až mnoho let po jeho smrti.

To byl a stále je Gregor Johann Mendel (1822–1864), jehož 200. výročí narození si v příštím roce připomeneme.

Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo komorní výstavu věnovanou zakladateli moderní genetiky, která prostřednictvím informačních panelů připomene Mendelův pestrý života běh. K vidění bude faksimile rukopisu jeho slavného díla Versuche über Pflanzen-Hybriden z majetku Augustiniánského opatství na Starém Brně a kopie jeho brýlí.

Aktuální informace ZDE

Místo konání

Vlastivědné muzeum v Olomouci

www.vmo.cz