Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Víkendové prohlídky zámku

Termín konání
28. - 29. května 2022, 10:00 - 17:00

Na podzim r. 2017 byly v přízemí hlavní zámecké budovy instalovány tři stálé expozice.

Stálé expozice jsou věnovány paskovské historii, erbům držitelů panství a zámeckého parku, kde zvláštní pozornost patří jeho správci z období 2. poloviny 19. století - významnému entomologovi Edmundu Reitterovi. Několik prostor je vyčleněno také pro proměnné výstavy, ze kterých vyniká především Zámecká galerie v chodbách prvního patra.