Adéla Matasová / Mezičas

Termín konání
22. června - 4. září 2022

Výstava sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové sleduje autorčin zájem o fenomén přírodně, matematicky či společensky podmíněných procesů, které vytvářejí základní inspirační rámec jejího uměleckého směřování. Výstava v širokém záběru od začátku sedmdesátých let minulého století až po současnost představí autorčina díla akcentující energii vlastního těla či využívaných materiálů, procesuální instalace reagující na specifickou kvalitu výstavního prostoru, kinetické projekty spoluurčované řádem mechanických či digitálních soustav a v neposlední řadě také videa, která vyjadřují její interes o hybnost systémů ve formě podmanivých dynamických technických obrazů. 

Vernisáž se uskuteční v úterý 21. června 2022 v 17 hodin (Dům umění, Jurečková 9, Ostrava)

Komentovaná prohlídka s autorkou se uskuteční 28. června 2022 v 17 h, rezervace předem nutná ZDE.

Komentovaná prohlídka s kurátorem se uskuteční 1. září 2022 v 17 h, rezervace předem nutná ZDE.

Místo konání

Galerie výtvarného umění v Ostravě - Dům umění

+420 596 115 425