Příborská muzejní škola pro seniory XII.

Termín konání
21. září - 28. listopadu 2022, 09:00 - 11:00
Vstupné
za soubor přednášek 400 Kč

Zápis do Příborské muzejní školy proběhne 1. 9. od 8.00 do 11.00.

Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dozvídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy. V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném roce) každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.

Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí v konferenčním sále Piaristického kláštera od 9.00 do 10.45 hod. Vyjímečně se první přednáška bude konat ve středu 21. 9. 2022.

Bližší informace ZDE

Místo konání

Centrum tradičních technologií Příbor

+420 556 725 191