56. BEETHOVENŮV HRADEC

12. - 24. červen 2018

Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival
12. 6. 10.00 Vivat musica! - přehlídka talentů MS kraje
12. 6. 13.00 Koncert vítězů krajských soutěží ZUŠ
14. 6. 18.30 Gabriela Vermelho
a Ensemble Marijan - koncert
15. 6. 18.30 Koncert lektorů a Vokálního ansámblu Notabene
16. 6. 20.00 Multimediální projekt Ensemble Marijan
s projekcí, vařením a ochutnáváním na jevišti
17. 6. 11.00 Hledá se nový Beethoven - koncert
21. - 24. 6. 9.00 Soutěžní kola 56. ročníku mezinárodní
interpretační soutěže obor violoncello
21. 6. 18.30 Trio Martinů - koncert
24. 6. 18.30 Koncert laureátů mezinárodní
interpretační soutěže

Více info na www.beethovenuv-hradec.eu