Intimně ženám 2: Ženská cykličnost

23. leden 2019

18:00 hod.

Další beseda s Evou Nesrtovou na krásné téma Ženská cykličnost.

Naše cykličnost je naší výjimečností a skrývá v sobě nesmírný potenciál. Poznat a pochopit své tělo, jak funguje cyklicky, znamená žít šťastnější, zdravější, vědomější a harmoničtější ži­vot.

Náš menstruační cyklus má 28 dní. Mění se fyzické, emoční i duševní proměny, uvažování a chování. Zatímco menstruaci nepřehlédne žádná z nás a předmenstruační fázi znají snad všechny ženy, méně si uvědomujeme změny, kterými procházíme i v jiných fázích celého menstruačního cy­klu.