Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si hráli

24. květen - 31. prosinec 2018

Výstava představí soubor hraček různého původu ze sbírek Valašského muzea v přírodě, které jsou po většinu času skryté v depozitáři. Také v expozicích je uvidíte jen zřídka.

Sbírka Valašského muzea v přírodě dnes čítá okolo 700 kusů různorodých hraček a dalších herních předmětů. Nejedná se o kolekci záměrně systematicky tvořenou, která by dokumentovala vývoj a typ určité hračky. Ty se do muzea dostávaly nahodile při výkupech vybavení domácností a příležitostnými dary. Podomácku vyrobené hračky z prostředí valašského venkova šly z ruky do ruky, a tak se je vzhledem k omezené životnosti většinou nepodařilo uchovat.