Josef Edvard Gregor: Polévka pro oči

3. - 31. leden 2019

Galerie Gaudeamus

Velkoformátové fotografie a fotografiky s doplňujícími texty, které tvoří spojovací most mezi divákem a obrazem. Vše začalo v roce 1992 koupí analogového fotoaparátu a první motivační fotografií, která se nakonec dostala ke šťastnému majiteli až do Japonska. V současné době se J. E. Gregor věnuje umělecké tvorbě v podobě vytváření motivačních velkoformátových fotoobrazů. Snaží se vyjadřovat myšlenky, které chce sdělit beze slov, prostřednictvím obrazu. Pracuje s výrazovými prostředky, přesahujícími rámec běžné komerce, novým způsobem zachycuje životní situace a pocity lidí 21. století. Věří, že každý divák si najde alespoň jeden obraz, který mu připomene situaci, kterou prošel, nebo překážku, kterou překonal