Oldřich Pavlík: Českou a Skotskou krajinou

1. - 31. leden 2019

Oldřich Pavlík (nar. 1951) je rodilý Ostravák. Vystudoval VŠB, hrál vrcholově hokej za Vítkovice a pracoval v Ostravskokarvinských dolech. Nyní je 5 let v důchodě a na chalupě v Růžďce žije v souladu s valašskou přírodou. Poslední dobou se jeho velkým koníčkem stalo fotografování a rovněž psaní článků do časopisu Turista. Kromě poznávání Beskyd a Valašska se rád s přáteli fotografy toulá po Šumavě nebo si vyjede za hranice ČR. Olda je amatérský fotograf, který svými fotkami rád potěší své okolí. A právě na naléhání svých přátel a rodiny zde uspořádal svou první výstavu. Na velkoformátových fotografiích se s Vámi podělí o jedinečnost krásného okamžiku v přírodě nejen u nás, ale také ve Skotsku.