Peter Korček: Stanice

14. březen - 23. duben 2019

Výstava osobitého pohledu na vlakové stanice a čekárny doktoranda Institutu tvůrčí fotografie, vernisáž uvede Ondřej Durczak.

Doktorand Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě Peter Korček se již několik let snaží komplexně fotograficky dokumentovat vlakové stanice a čekárny. Kombinuje přitom jak osobitý pohled, tak věcné zobrazení, avšak i v tomto případě využívá silné estetiky zaznamenaného prostoru. Soustředí se na původní prostory a jejich reálie, v nichž je patrná jistá bizarnost a grotesknost skladby předmětů.