Andrzej Nowacki: Tajemství čtverce

7. březen - 30. červen 2019

Díla Andrzeje Nowackého vytváří abstraktní, otevřený prostor založený na iluzi barev a imaginární hloubce. Je to vytvoření bezrozměrného prostoru, který vyvstává ze stávajícího reliéfů. Na povrchu trojrozměrného díla je viditelná iluze pohybu evokující novou dimenzi plnou vibrací a opakujících se rytmů.