Pavla Malinová vystavuje v Ostravě

13. únor 2018

OSTRAVA – Galerie současné malby, kterou najdete ve foyeru ostravského Divadla Antonína Dvořáka, nabízí až do konce února výstavu nazvanou Pinďousmrsk. Přináší obrazy malířky Pavly Malinové, které jsou plné dvojsmyslů, mnohoznačností a vizuálních her. Martin Mikolášek, kurátor výstavy, k výstavě mimo jiné uvedl: „Prvotní motiv je tedy jakýmsi iniciátorem umožňujícím zahájit práci s barvou jako primární hmotou. Rozličnými způsoby ji autorka hněte a transformuje. Zkoumá její pastóznost, strukturu či hutnost tak, aby ve výsledku přicházelo ke slovu i světlo. To pak z pláten místy až tajemně září, jinde potměšile neonově problikává, nebo se naopak ztrácí a utápí v reliéfně nakupených vrstvách. V těchto protikladně a protisměrně „materiálových“ akumulacích a křížících malířských rukopisech využívá Malina (tak se jí říká) často motivu destruované či jinak rozvolněné obrazové skladby, v níž se tradiční skříňové pojetí obrazové kompozice mění v kumulaci vzájemně se překrývajících oken, jež v celku působí jako zacyklený virtuální labyrint plný průhledů, náznaků a rychlých spojení, které umocňují traktovanou nejednoznačnost a nedořečenost neustálou kombinací abstraktních a figurálních motivů. Valivá robustní tíže zobrazených figur (snad uctívačů, možná idolů) se míchá s až esotericky blouznivou abstraktní pitoreskností a kumulací odkazů na nejrůznější malířské kódy a tradice od modernismu přes arte powera až k insitním a mediumním vizuálním záznamům. I proto obrazy Pavly Malinové působí jako podmanivý hybridní vizuální koktejl fungující jako proteovský zvěstovatel vypjaté vizuální diskontinuity naší současnosti.“ Více na http://www.ndm.cz/cz/stranka/414-galerie-soucasne-malby.html. (hav)