Color blocking v Galerii Dole

8. září 2019

Společná výstava autorky a autora s vazbami na ostravskou fakultu umění nazvaná Color blocking je k vidění v ostravské Galerii Dole, která je součástí antikvariátu Fiducia. Výstava Ivanky Pavlíčkové a Patrika Kriššáka, která potrvá až do 16. října 2019, odkazuje svým názvem ke světu módy, v němž označuje snahu o použití výrazných barevných tónů o stejné intenzitě vybíraných často z opačných pólů barevného spektra.

Kurátor Martin Mikolášek k výstavě mimo jiné uvádí: „Metaforický přenos do světa umění, v němž je vymezování, kontrastování či ladění tónů jednou z podstatných součástí uměleckého vyjádření, můžeme pod dojmem instalace, v níž zásadní roli hraje nejen barva a světlo, ale i samotné prostorové podmínky galerie, vnímat i jako snahu o komplementární vymezení / propojení dvou navýsost tradičních podob umělecké produkce – obrazu a sochy.“ (hav)