Výstava Z Vídně na sever také s komentářem

15. únor 2018

OSTRAVA - Komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever se uskuteční v prostorách ostravského Národního památkového ústavu ve středu 21. února v 17 hodin se uskuteční. Expozicí provede autorka výstavy a souvisejících publikací - Alena Borovcová. V tiskové zprávě, kde jsou také uvedeny kontakty na rezervaci místa, se lze dočíst: „Stavba prvních železnic bývalého Rakouska byla vyvolána soukromou iniciativou i finančními prostředky. První parostrojní železnice habsburské monarchie, Severní dráha císaře Ferdinanda, směřovala z Vídně na sever, územím Moravy a Slezska k solným dolům u Bochnie v polské Haliči. Program státní železniční sítě schválený v roce 1841 měl zajistit výstavbu nejdůležitějších tratí nákladem státu s cílem propojit všechny rakouské provincie a významné přístavy s Vídní. Severní státní dráha vytvořila spojení Vídně s Prahou a napojení na saské železnice. Trati Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy se staly páteří železniční sítě České republiky.
Výzkum publikovaný prostřednictvím dvou samostatných monografií, je zprostředkován formou výstavy, která se soustřeďuje zejména na první období výstavby a provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy, jež byla po deseti letech provozu prodána soukromé společnosti. Další stavební vývoj je sledován do doby zestátnění obou společností. Obrazový materiál panelů doprovází trojrozměrné papírové modely staveb Vladimíra Londina zachycují první etapu, kdy stavby na obou drahách navrhoval architekt Anton Jüngling, a následující období typizovaných projektů. Samostatný model železniční stanice Český Brod Radka Míšance představuje vědeckou rekonstrukci podoby stanice IV. třídy Severní státní dráhy v úseku Olomouc-Praha v roce 1845. Funkci optického telegrafu a počátky signalizace demonstruje model košového návěstidla.“ (hav)