Díky Ostravskému divadelnímu archivu si můžete třeba zavzpomínat

29. listopad 2019

Na internetové adrese www.divadelniarchiv.cz je nové zpřístupněna databáze Ostravského divadelního archivu, která mapuje historii umělecké činnosti ostravských profesionálních divadel. Informační databáze obsahuje název inscenace, jméno autora titulu i členů inscenačního týmu a herecké obsazení (včetně alternací), datum a místo premiéry, údaje o reprízách či derniéře. A to u všech inscenací Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Divadla loutek Ostrava, Komorní scény Aréna i nově vzniklého Divadla Mír – od jejich vzniku až do současnosti. Chybějící údaje se snaží redakční tým stále doplňovat.

Systém Ostravského divadelního archivu umožňuje vyhledávání nejen podle autora či názvu inscenace, ale také podle divadel i jejich scén. Všechny tyto kategorie lze libovolně kombinovat či časově ohraničit, čímž je umožněno co největší zpřesnění dotazu. V případě více titulů uvedených v jednom večeru jsou tyto inscenace z důvodu vyhledávání uvedeny zvlášť. Zároveň mohla být divadelní hra uváděna pod jiným či pozměněným názvem. Databáze je striktně repertoárová.

Některé údaje do vytvořené databáze (data repríz, jména herců apod.) byly dohledávány či ověřovány v dobovém denním tisku, v archivech a v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. (hav)