Bedřichovický poledník Kateřiny Šedé

10. leden 2020

Seznámit se s projekt Bedřichovický poledník známé české umělkyně Kateřiny Šedé můžete v ostravském Domě umění až do 22. března 2020. Výstava úzce souvisí s nákupem díla do sbírek galerie. Po výstavě Jána Mančušky je druhou z řady připravované série výstav ZISKY 2018, kterými chce GVUO obsáhleji představit tvorbu umělců, jež významně ovlivnili či aktuálně ovlivňují podobu českého výtvarného umění.

Yvona Ferencová k výstavě uvádí, že odkazuje k jednomu z nejrozsáhlejších projektů Kateřiny Šedé z let 2011 až 2015, který se jmenoval Od nevidím do nevidím. „Během pěti let byli v jeho rámci nejprve bedřichovičtí občané (80) přemístěni k slavné TATE Modern v Londýně (Od nevidím do nevidím, 2011), kde se chovali stejně jako o sobotách ve své obci, a v následujících letech pak stejného dne 3. 9. (2012─2015) slavili autorkou nově vytvořený svátek Bedřichovic. Při své cestě tam a pomyslně zpět vše završili slavnostním otevřením nové návsi (Bedřichovice nad Temží, 2015), která se stala chybějícím středem obce. Její značně netypickou podobou autorka pomyslně vrátila vše k počátku, což dokazují použité prvky z okolí TATE Modern, metra, Tower Bridge, Temže a patrového autobusu, ikony Londýna.“

Základem zvukové instalace v sále Domu umění , jejímž prostřednictvím se návštěvníci výstavy mohou detailně seznámit s autorčiným pětiletým projektem Od nevidím do nevidím, jsou autentické komentáře lidí z Bedřichovic. Jedenáct anglických budek funguje jako nosiče. Komunikaci zprostředkovává telefonické spojení, které dovoluje kromě klasického propojení všech budek navzájem zprostředkovat virtuálně-zvukový most mezi posluchači a lidmi z obce. Budky kromě tradičního využití plní i funkci mobiliáře. Obsahují hry, kterými se návštěvníci mohou pomyslně přenést v čase nejen do Londýna, tedy roku 2011 (Od nevidím do nevidím, 2011), ale i do Bedřichovic v den oslav místního svátku obce 3. 9. 2012─2015 (Dejte mi svátek, 2012; Třetí září! 2013; Přílet pečených holubů, 2014; Bedřichovice nad Temží, 2015). Vystavený materiál (kresby, malby, tištěné dokumenty, publikace, videozáznamy a fotografie) spolu s autentickými výpověďmi přímých účastníků akcí tvoří kompaktní celek. Každá z budek je nositelkou jedinečného obsahu.

Kateřina Šedá (*1977), držitelka Ceny Jindřicha Chalupeckého (2005), se se svou tvorbou představila na prestižních přehlídkách současného umění i ve věhlasných světových galeriích. Autorčiny metody od začátku její tvorby čeří vody současné umělecké scény. Tvůrčími metodami se pohybuje na pomezí architektury, urbanismu, sociologie, antropologie, či etnografie. Svou tvorbou „protestuje proti schématům, do kterých se umění uzavírá“ (V. Kokolia), je pevně zakotvena v každodenním životě.

Více najdete na https://www.gvuo.cz/zisky-2018-gvuo-katerina-seda-bedrichovicky-polednik_ed84. (hav)