Dechový Belfiato Quintet v Ostravě

12. únor 2020

Skladby pro dechové nástroje Rejcha, Janáčka, Haase či Blumera zazní v pondělí 17. února od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. Skladby zahraje komorní soubor Belfiato Quintet, který vznikl v roce 2005 a tvoří ho absolventi hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze: Oto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot a Kateřina Javůrková – lesní roh.

Pořadatelé ke koncertu uvádí: „Antonín Rejcha má největší zásluhu na ustálení moderní sestavy dechového kvintetu. Také pro toto obsazení napsal nejvíce děl ze všech autorů, celkem 24 ukončených opusů. Kouzlo jeho kompozic spočívá v tom, že jednotlivé nástroje důkladně znal a u každého z nich dokázal vyhmátnout zvukovou krásu. Suitu ze známé Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky vyslechneme tentokrát ve zvláštní úpravě pro dechové kvinteto.

Méně známý bratr herce Hugo Haase skladatel Pavel Haas měl nakročeno k tomu, aby se svým dílem zařadil k nejvýznamnějším českým skladatelům. Bohužel jeho život byl násilně ukončen v roce 1944 v osvětimském koncentračním táboře. O jeho potenciálu svědčí i Dechový kvintet op. 10, kterým na sebe upozornil i v cizině. Večer zakončí dílo německého skladatele a dirigenta Theodora Blumera.“ Další informace najdete na www.jfo.cz/koncert/k3-belfiato-quintet nebo na http://belfiato.cz/. (hav)