Varování
Vláda ČR do odvolání zakazuje divadelní, hudební, filmové, kulturní i sportovní akce, výstavy, trhy a jiná shromáždění. Doporučujeme ověřit konání jednotlivých akcí u pořadatelů!

Sbírky GVUO online neboli jak si užít umění z obýváku

26. březen 2020

Vážení příznivci umění,

už dva týdny je GVUO pro veřejnost zavřena. Předčasně tak byly ukončeny výstavy: MARTA KOLÁŘOVÁ, ZISKY 2018 GVUO: Kateřina Šedá / Bedřichovický poledník a JACQUES CALLOT / Zrcadlo světa. Výstavní sály nyní zejí prázdnotou. Instalace nových výstav byla pozastavena. Dubnové vernisáže Josefa Bolfa a Pavla Nešlehy zrušeny.
Kdy se opět otevřou dveře Domu umění zatím není známo. Avšak kontakt s uměním můžete udržovat z pohodlí svého domova. Na webových stránkách gvuo.cz nabízíme hned několik sekcí, kde si můžete prohlédnout sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě: TOP 100, ZISKY, dále pak ARCHIV VÝSTAV (od roku 2017) a VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY.

TOP 100

Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě představuje reprezentativní vzorek evropského a českého umění. Jsou zde zastoupena především sochařská a malířská díla, přestože galerie spravuje i kvalitní sbírku grafických listů. 
 

Vybraná umělecká díla prezentují evropské umění od 16. století, dále pak české umění 19. a 20. století. Zvláštní postavení má rozsáhlá kolekce expresionismu a kubismu, ale také sociálního umění, surrealismu a díla uměleckých skupin, jako je Skupina 42. Nejmladší kolekci reprezentuje generace umělců 90.let 20. století.
Kde hledat TOP 100? NÁVOD ZDE 

ZISKY

Akvizice GVUO byly v roce 2018 zakoupeny za podpory Ministerstva kultury České republiky a Moravskoslezského kraje. Díky tomu se GVUO podařilo v roce 2018 zakoupit více než 160 uměleckých položek do galerijních sbírek v řádu milionů korun.

V roce 2017 zřídilo Ministerstvo kultury České republiky Akviziční fond na podporu umění mladšího padesáti let. V souladu se strategií GVUO jsme vybrali umělecká díla autorů, kteří doposud nejsou ve sbírkách zastoupeni a představují zejména konceptuální proud českého umění počátku tohoto milénia (Josef Bolf, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Michal Kalhous, Alena Kotzmannová, Ján Mančuška, Markéta Othová, Pavla Sceranková, Kateřina Šedá, Jan Šerých a Jiří Thýn).                                                                                   

V roce 2019 se podařilo zakoupit nová díla díky úspěšné žádosti o dotaci z Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR a díky zásadní participaci Moravskoslezského kraje. Akvizice doplnila mezery ve sbírkách GVUO po roce 2000. Autorsky se podařilo zastoupit další výlučné osobnosti české výtvarné scény, které jsou zároveň uznávané na mezinárodní scéně, jako Jiří David, Tomáš Vaněk, Ivan Pinkava, Vladimír Skrepl, Petr Nikl, Igor Korpaczewski, Marius Kotrba, kdy posledně jmenovaný byl zároveň jednou z klíčových sochařských osobností regionu. Všechny akvizice byly realizovány za velmi vstřícných podmínek ze strany prodávajících, za což je potřeba poděkovat. Nákupní komisí Galerie výtvarného umění v Ostravě bylo v roce 2019 zakoupeno a zařazeno do sbírek 36 položek. Akvizice vycházejí z koncepčního materiálu Střednědobé koncepce sbírkotvorné činnosti GVUO se zaměřením na mapování uměleckých tendencí počátku milénia.
Mimo tento okruh se podařilo získat díla významných regionálních autorů, například soubor 10 obrazů Aloise Zapletala, obraz Břetislava Bartoše i Valentina Držkovice.
Kde hledat ZISKY? NÁVOD ZDE

ARCHIV VÝSTAV

V této sekci naleznete výstavy od roku 2017. GVUO za tu dobu připravila 37 zajímavých výstavních projektů. V lednu 2017 byla zahájena výstava vybraných zahraničních děl ze soukromé sbírky Roberta Runtáka NARUŠENA IMAGINACE, která návštěvníkům nabídla unikátní exkurz do oblasti současné evropské malby. Jednalo se o výstavu mezinárodního charakteru. Bylo zde zastoupeno současné umění z Velké Británie (Justin Mortimer), z Německa (Michael Kunze a Martin Eder), z Rakouska (Haruko Maeda) a Rumunska (Serban Savu). Na konci roku se uskutečnila výstava ostravské umělkyně HANA PUCHOVÁ a zásadní výstavní projekt roku 2017 Vlastislav Hofman — Pocta invenci.

V roce 2018 GVUO představila svůj nový vizuální styl, jehož autory jsou grafičtí designeři Robert V. Novák a Zuzana Burgrová, na výstavě SPEKTRUM / Vznik nového vizuálního jazyka GVUO. Největší výstavním projektem tohoto roku byla Černá země? Mýtus a realita. Výstava představila výtvarnou a uměleckou scénu Ostravy a širšího regionu mezi léty 1918–1938.

Začátkem roku 2019 GVUO připravila výstavy: (KON)TEXTY Jána Mančušky a DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery. Mezi další zajímavé výstavy loňského roku beze sporu patřila výstava významného slovenského umělce Rudolfa Sikory KONEC SVĚTA? Ekologický komiks a mezinárodně uznávané české umělkyně Kateřiny Šedé Bedřichovický poledník.
Kde hledat ARCHIV VÝSTAV? NÁVOD ZDE

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Zatím jsme pro Vás zpřístupnili virtuální prohlídky výstav: Kdo je vítězem?,  SPEKTRUM / Vznik nového vizuálního jazyka GVUO, Diplomky 2018 a Nová galerie v nové republice / František Jureček – Alois Sprušil (stálá expozice 2018). Pro ty z Vás, kteří na těchto výstavách byli, je to skvělá příležitost si je připomenout. Ti z Vás, kteří výstavy nestihli, si je mohou prohlédnout nyní z pohodlí svého domova. Tuto sekci budeme postupně doplňovat o další výstavy.
Kde hledat VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY? NÁVOD ZDE

Děkujeme Vám za Vaší přízeň! Pevně věříme, že se situace v dohledné době zlepší a sejdeme se na vernisáži nových výstav! Tým GVUO