Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Díla ostravské malířky on-line

17. říjen 2020

Výstava jedné z nejzajímavějších ostravských malířek - Hany Puchové je kvůli současné situace k vidění pouze on-line. Nainstalovaná je v šumperské Galerie Jiřího Jílka a možná bude zpřístupněna až někdy v závěru termínu jejího trvání, což je 8. 11. 2020. Fotky vystavených děl jsou aleaspoň k vidění na stránkách galerie.

Výstava nazvaná V čiré radosti je doprovozena textem Miroslava Kovala, v němž se například píše: „Snad by stačilo napsat, že malba Hany Puchové je nasáklá radostí, kterou svými obrazy bezděčně všem a všude rozdává. Překypuje životem a nejen doma v Ostravě patří k nezaměnitelným.

Navzdory zdánlivé lehkosti maluje na obrazech dlouho. Na čas je odkládá a vrací se k nim. Nechá je zrát a doznít, dopovědět je v ryzí prostotě výmluvné zkratky. Maluje hutná zátiší s bytelnými, až živočišnými rostlinami a titěrnými drobnostmi u nich, nádherná těžkotonážní zvířata, často krávy. Maluje ale především své přátele, ke kterým patří celá řada známých tváří nejenom z rodné Ostravy. Tam byli to oba bratři Balabánové, jsou Petr a Pavel Hruškovi a v Brně právě Petr Veselý nebo sběratel Richard Adam. Jsou to ale často třeba i nahodile uvidění nebo jindy naopak s malířkou se dennodenně potkávající a jen širší veřejnosti v soukromí ukrytí. Její malba je důrazná a zároveň laskavě jemná, a jako u Henryho Rousseaua jen zdánlivě a naprosto klamně naivní. Je pevně sevřena do zřetelně věcných a celistvých tvarů. Je vesele vážná a obojím vyváženě po okraj naplněná, tak jako život sám. Tu radost z obrazů i ze setkání s ní přináší teď nám, mezi námi s díky a stejně radostně vítána...“

Více zde: www.galerie-sumperk.cz. (hav)