Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Křižácká bible Ludvíka Svatého

10. leden 2021

Online přednášku historika Marka Zágory z produkce Galerie výtvarného umění v Ostravě na téma Křižácká bible Ludvíka Svatého si můžete poslechnout v úterý 12. ledna od 16.30 hodin. Přednáška bude streamována na Facebooku či YouTube GVUO.

Pořadatelé přednášku přibližují slovy: „Francouzský král Ludvík IX. z dynastie Kapetovců (1214–1270), jeden z nejvýznamnějších panovníků středověku, byl vášnivým křižákem a jedním z jeho úkolů bylo vyzvat své stoupence k tažení do Svaté země. Osobně se zúčastnil hned dvou křížových výprav, z nichž však ani jedna nebyla úspěšná. Během druhé nakonec i zemřel. Obrazový rukopis známý jako Křižácká bible měl detailně ilustrovat jeho myšlenky a motivovat současníky. Jednotlivé iluminace neměly být rušeny textem. Text byl připojen až později. Miniatury přibližují historii popsanou ve Starém zákoně. Ta začíná Stvořením světa a končí vládou krále Davida. Největší pozornost je věnována válečným událostem, zejména pak učení o spravedlivé válce. Výzdoba díla připomíná vitraje proslulé pařížské Sainte-Chapelle, a proto se předpokládá, že se na manuskriptu podíleli stejní umělci jako na kapli. Přednáška představí nejen výzdobu tohoto nádherného rukopisu.“ (hav)