Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

O malíři s duší scénografa

22. únor 2021

Další přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Ostravsko očima umělců bude k dispozici online ve středu 24. února od 16.30 hodin. Přednášku nazvanou Jan Sládek – malíř s duší scénografa si můžete pustit na Facebooku či YouTube GVUO.

Pořadatelé k akci uvádí: „Jan Sládek (1906–1982), rodák z Kunčiček, měl široký výtvarný záběr. Byť vystudoval obchodní akademii v Ostravě (1921–1925) a základy malby získal formou soukromého studia u Patrika Ungermanna, záhy pronikl na ostravskou výtvarnou scénu a od 20. let 20. století aktivně ovlivňoval kulturní dění našeho města. Dlouhá léta byl členem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců a Spolku výtvarných umělců Mánes. Od roku 1930 pracoval jako úspěšný scénograf pro současné Národní divadlo moravskoslezské, postupně získal zakázky i v divadle v Brně a v Praze – na Vinohradech, v Národním divadle a v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, jehož byl v roce 1945 spoluzakladatelem. Díky tomuto úspěchu se nakonec po válce do hlavního města přestěhoval a stal se jedním z předních tvůrců české moderní scénografie. Několik Sládkových kostýmních a scénografických návrhů se objevuje i ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Početněji jsou však galerijní sbírky doplněny o Sládkovu tvorbu grafickou a malířskou, v nichž jsou zastoupena zátiší, pohledy na město, popřípadě díla zachycující život a pracovní reálie Ostravy. V jeho díle se objevuje také sociální tematika, jako například v Cyklu deseti dřevorytů z roku 1929. Je známý důrazem kladeným na kresebnost a práci se světlem.“ (hav)