Ostravské Minikino patří jednou měsíčně jen dříve narozeným 

První letošní promítání z úspěšného cyklu „Filmová kavárna pro dříve narozené“ začíná v ostravském Minikině 27. ledna v 10:00 hodin. Akce se koná pod záštitou Petra Veselky, starosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

V první části Filmové kavárny čeká na seniory nejnovější projekt Stevena Spielberga s názvem Fabelmanovi, který je částečně autobiografickým snímkem o jeho dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře.

 Ve druhé části se návštěvníci už tradičně setkají s filmovým režisérem a šéfdramaturgem Minikina Dušanem Rapošem v kinokavárně, kde je čeká společné povídání o filmu, který právě viděli, i o filmové profesi obecně. Pro každého je na účet Minikina připraveno i drobné pohoštění.

Vidím v této akci příležitost, aby se senioři blíže seznámili nejen s filmy samotnými, ale také mezi sebou navzájem jako lidé, které pojí společný zájem o filmové umění, touha po kulturnosti v širším slova smyslu a také přirozená potřeba seznámit se s lidmi podobného smýšlení. Prostě aby na ten další film už mnozí z nich šli jako přátelé, kteří ctí stejné lidské i estetické hodnoty,“ vysvětluje režisér a šéfdramaturg minikina Dušan Rapoš.

Cyklus promítání a besed s názvem „Filmová kavárna pro dříve narozené“ doplňuje pravidelné projekce pro seniory, které probíhají ve středu odpoledne. Cyklus funguje v ostravském Minikině už od roku 2017 a zájem seniorů narůstá. Promítá se vždy jednou měsíčně a to v pátek nebo úterý od 10:00 hodin dopoledne.

(sd, Zdroj: TZ Centrum kultury a vzdělávání Ostrava)