Jiří Anderle a jeho obrazy a grafiky

15. květen 2019

do 26. června 2019 jsou k vidění v ostravské Galerii Chagall obrazy významného českého malíře a grafika Jiřího Anderleho. Ten v minulosti například působil jako herec a technik v nově založeném Černém divadle Praha. V roce 1969 činnost v Černém divadle ukončil a čtyři roky byl asistentem profesorů Trnky a Sklenáře na VŠUP Praha. V sílícím tlaku normalizace odmítl vstoupit do KSČ a školu opustil. Od té doby se jeho díla na výstavách doma téměř neobjevovala, ale získávala významná ocenění v zahraničí na mezinárodních bienále.

Na Wikipedii je o něm mimo jiné uvedeno: „V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle naléhavě a působivě vyjadřuje existenciální úzkost člověka jak konkrétní (válka), tak i obecnou, nadčasovou (stárnutí, samota). V poslední době se od těchto výstražných až tragických témat posouvá a blíží se k abstrakci. Podle svých slov měla na jeho život i tvorbu zásadní vliv zkušenost s psychedelickou látkou LSD, kterou podstoupil v 60. letech.

Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen. Je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu i v pařížském Pompidouově centru.“ Další informace najdete také na http://www.anderle.cz/. (hav)