Poblíž porubského planetária bude nový běžecký okruh

13. únor 2019

U hvězdárny v Ostravě – Porubě vznikne lesní běžecký okruh dlouhý 900 metrů. Vybaven bude prvky pro cvičení a protažení a dalším mobiliářem. Povrchovou vrstvu bude tvořit směs pilin a písku s podkladem pro odvodnění, zvýšené obruby budou z modřínového dřeva. Podle informací z webu města www.ostrava.cz budou mít návštěvníci lokality k dispozici ručkovadlo, pět hrazd, čtyři fitness lavice, pět různých druhů překážek, lavičky a na rovném povrchu bude vyznačena trasa pro tzv. člunkový běh – v desetimetrových úsecích budou osazeny kolíky pro změnu směru. Běžci tak budou moci testovat explozivní běžeckou rychlost a svou hbitost.

Trasu a mobiliář doplní panely s informace o použití jednotlivých cvičebních prvků a tzv. patníky, které budou umístěny podél okruhu a budou udávat hodnotu uběhnutých metrů. Návrh běžeckého okruhu je vytvořen s ohledem na charakter lesního prostředí tak, aby působil přirozeně a zároveň naplňoval rekreační funkci území. Další informace najdete na https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/u-hvezdarny-vznikne-bezecky-okruh. (hav, ostrava.cz)