Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Knihovna města Ostravy slaví 100 let

12. leden 2021

Letošní rok bude v Knihovně města Ostravy ve znamení stoletého výročí jejího založení.

Výroční kampaň Knihovny města Ostravy bude zaměřena na  čtenáře, návštěvníky a všechny sympatizanty, kterým chceme poděkovat za jejich přízeň. Nazvali jsme ji jednoduše: Darujme a nechme se obdarovat. Jako nit se bude celým rokem nést myšlenka, že obdarovat a nechat se obdarovat lze různými způsoby. Začneme v únoru, kdy budeme obdarovávat úsměvem. Darujeme úsměv. Knihy se do knihoven nakupují a řada z nich knihovnu musí opustit. Hledáme pro ně nové čtenáře. V březnu darujeme knihu v rámci projektu Druhý život knih.

Pro další měsíce se nechte překvapit. Snad budou knihovny otevřeny. 

Více informací budeme zveřejňovat na webu knihovny, Facebooku a Instagramu.

Z historie Knihovny města Ostravy:

19. února 1921 zahájila půjčování Obecní veřejná knihovna a čítárna v budově školy v tehdejší Hasnerově ulici. V roce 1929 se knihovna přestěhovala do budovy Městské spořitelny na nám. dr. E. Beneše (zde dnes sídlí úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz). V současnosti můžete ústřední knihovnu navštívit v budově s pasáží u Sýkorova mostu, spolu s ní funguje v městských obvodech jejich 28 poboček.

Historie knihovny je bohatá stejně jako historie města Ostravy. Zažila válku, uzpůsobení fondu fašistické propagandě, komunistický režim a jeho ideologii, Sametovou revoluci i novodobou demokracii. Nic z těchto historických milníků však nesnížilo zájem ostravských čtenářů o knihy a služby knihovny, které zahrnují nejen výpůjční a informační služby, ale nově i vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity.