Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Máte nápad, jak zkrášlit Ostravu?

21. únor 2021

Už podruhé v letošním roce se mohou zájemci hlásit o dotaci z programu „fajnOVY prostor“. Program je určen pro všechny, kteří mají zajímavý nápad, jak zkrášlit veřejný prostor nebo zlepšit jeho funkci. Žádosti mohou odevzdávat do konce dubna 2021. V programu je k dispozici 3,5 milionu korun, na jeden projekt lze čerpat dotaci až 500 tisíc korun. V letošním roce se bude postupně realizovat dalších šest projektů, které jejich autoři předložili do konce minulého roku.

Program je nastaven tak, že stačí, aby žadatel popsal svůj nápad do jednoduchého záměru a přiložil k tomu odhad rozpočtu. Nemusí sepisovat složitou dokumentaci ani projekt. Žádost je nutné odeslat do konce dubna, a to opět jednoduše, elektronicky. Následně bude hodnotící komise předložené projekty posuzovat z hlediska nejen estetické a užitné hodnoty pro daný prostor, ale hlavně z hlediska zapojení komunity, která přiloží takříkajíc ruku k dílu a bude se na realizaci nápadu následně podílet.

Posouzení předložených žádostí o dotaci projde třemi koly hodnocení. V prvním kole žadatelé elektronicky odešlou do konce dubna své záměry a komise posoudí nejprve realizovatelnost záměru a splnění podmínek programu. Následně žadatelé představí svůj nápad členům hodnotící komise a finální žádost se všemi nutnými formálními záležitostmi odešlou žadatelé do 2. srpna.

Přihlášky je možné podávat už nyní na https://fajnovyprostor.cz/. Přehled všech už hotových projektů, i těch, které se budou realizovat v průběhu letošního roku, jsou zveřejněny na https://fajnovyprostor.cz/projekty. Pro čtvrtý ročník dotačního programu pro období 2020 až 2021 město vyčlenilo 7 milionů korun, z toho 3,5 milionu už je vyčerpáno. (fajnovyprostor.cz, hav)