Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Zaznamenejte, kde v Ostravě pociťujete horko, přispějete tak k dobré věci

17. září 2021

Změna klimatu a s tím spojené problémy se v posledních letech začínají projevovat i v Ostravě. Je proto třeba se na dopady změny včas a dobře připravit. Nyní město sbírá také názory Ostravanů prostřednictvím online ankety a pocitové mapy. Výstupy budou sloužit k aktualizaci ostravského Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu.

Vyplněním mapy a ankety, které jsou k dispozici na tomto odkazu, mohou občané, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje, přispět k vytipování míst, kde by mělo dojít jak k využití potenciálu snižování emisí skleníkových plynů, tak k podpoře odolnosti vůči dopadům klimatické změny. Pocitová mapa slouží k identifikaci míst, kde v době horka Ostravané tráví čas nejraději, kde se cítí příjemně, a naopak míst, kde se cítí nepříjemně.

„Žádná z aktivit města nemůže být úspěšná, pokud do ní nejsou zapojeni jeho občané. O to více se to týká problematiky snižování dopadů na klima a adaptace. Město může jít ve svých městských organizacích a při úpravách veřejných prostranství příkladem, ale bez účasti obyvatel města nelze dosáhnout potřebné pozitivní změny,“ upozorňuje na stránkách města náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová.

Město Ostrava už před pár lety jako jedno z několika měst v České republice zpracovalo Adaptační strategii na dopady změny klimatu. Ta obsahuje řadu projektů zlepšujících podmínky života ve městě například snižováním teploty, zkvalitňováním městské zeleně nebo třeba vytvářením vodních prvků. Současně aktualizovaný plán upřesní postup, jak by město mělo v nejbližších 10 letech snížit svůj dopad na klima. Jedná se kupříkladu o šetření energií v městských budovách (zateplování, chytrá „smart" řešení), častější využívání obnovitelných zdrojů energie, jako solární energetiky, případně dalším rozvojem nízkoemisní dopravy (výměna naftových autobusů za vozidla na zemní plyn, elektřinu či vodík) a podobnými způsoby.

Veřejnost bude o aktualizaci akčního plánu průběžně informována. A může být zajímavé srovnat, jak stejnou oblast vidí jiní. V pocitové mapě se přes webové rozhraní online zakreslují jednotlivé body s uvedením konkrétních důvodů, námětů, názorů či komentářů. Tímto způsobem se pak mohou Ostravané podílet na návrhu konkrétních adaptačních opatření na dopady změny klimatu. Vyznačit a okomentovat všechny typy míst není nutné. Budou-li však podněty konkrétní lze k nim pak jednodušeji navrhnout lepší řešení, např. nové zelené plochy, propustné zpevněné povrchy, dešťové zahrady, květinové záhony, vegetační střechy a fasády, vertikální zahrady, vsakovací objekty, lepší péči o veřejnou zeleň, inteligentní management budov, odrazivé materiály, stínící prvky, vodní prvky a mobiliář a další.

Anketu připravilo sdružení RADDIT-E-expert ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. (hav, grafika: oecd-development-matters.org)