Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Brzy vyjde nová kniha ČTI JESENÍKY

Nová publikace o Jeseníkách originálně zpracovává okolí Hrubého a Nízkého Jeseníku, Zlatohorské pahorkatiny a Gór Opawskych. Zaměřena je na unikátnost obrazového materiálu a čtivost doprovodného textu.

Je určena celému spektru čtenářů od 12 let a nabízí se i možnost využití ve vzdělávání. Rozsah knihy je 56 kapitol na 144 stranách a vyjde během tří týdnů.

V sobotu 27. listopadu od 15 hodin se můžete těšit na slavnostní křest na chatě Jiřího na Šeráku. Už teď je však možné knihu objednat přes formulář na webu Čti Jeseníky.

Na knize pracovalo 14 regionálních autorů (Jiří Glonek, Matěj Matela, Pavel Macháček, Miroslav Kobza a další). Do projektu se zapojila řada sběratelů historických pohlednic a fotografií z celé Moravy - Rudolf Dybowicz (Opava), Jiří Heyer (Polička), Zdenek Smítal (Zlaté Hory) a další, bez jejichž přispění by kniha v dané kvalitě nemohla vzniknout.

Vizí autorů bylo vytvořit kvalitní obrazovou a informativní encyklopedii inspirující k objevování našich hor. Pozorným čtenářům umožní rekonstruovat to, co nám zde zanechaly předchozí generace. Mnohé bylo zničeno, zapomenuto, přetvořeno, nově vybudováno. Je jen na nás, jak se k závazku, ale i omylům předchozích generací postavíme.

A protože autoři využili prostoru zdejších hor, byť sice jen pomyslně na stránkách knihy, tak si potřebu vrátit také něco zpět horám plně uvědomují. Proto alespoň třetinu zisku z publikace následně investují do tohoto prostoru na menší projekty budující si vazbu nás všech k okolní krajině. Na opravy a obnovy drobných památek, původních stezek a odpočívadel, ale také výsadby alejí, či solitérních stromů. Někdy totiž stačí malý krůček...

Ostatně víme, že máš Jeseníky rád(a) – nechceš se také zapojit? Jak na to se dozvíš na facebooku nebo webu.

za tým Čti Jeseníky, Lukáš Abt

Poznámka redakce: od autora knihy Čti Jeseníky si můžete přečíst také článek: ŠERÁK - oblíbený cíl turistů, co o něm ale ještě nevíte?

Příbuzné články