Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Tříkrálová sbírka 2022 v Ostravě a okolí

4. leden 2022

22. ročník tradiční Tříkrálové sbírky bude probíhat do 16. ledna 2022, kdy novoroční přání s požehnáním budou přinášet lidem v Ostravě a okolí skupinky Tří králů. Přispět na podporu lidí v nouzi bude možné také on-line nebo do veřejně umístěných kasiček. Sbírku podpoří 5. 1. 2022 od 18 h koncert Martina Chodúra v ostravském kostele sv. Václava, který bude v přímém přenosu vysílat TV NOE.

Tříkrálová sbírka je prostředkem pro vzájemné mezilidské obdarovávání a porozumění. Každý člověk si zaslouží za všech okolností uchování vlastní lidské důstojnosti a možnost i šanci případnou nepříznivou situaci překonat a prožívat život v rámci možností plnohodnotně. S tímto posláním Charita Ostrava poskytuje služby seniorům, lidem bez domova, lidem s duševním onemocněním, lidem závěru života a dalším,“ přibližuje poslání charitních služeb Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Přestože pandemie nemoci Covid-19 může budovat bariéry a nedůvěru, Zbyněk Pražák věří, že budou družiny Tří králů za dodržení hygienických opatření lidmi přijímání s důvěrou. Obyvatelé Ostravy, okolních měst a obcí se k Tříkrálové sbírce mohou připojit také příspěvkem do staticky umístěných kasiček nebo do online pokladničky.

Průběh Tříkrálové sbírky bude operativně reagovat na případné změny související s protipandemickými opatřeními.

Koledování skupinek Tří králů a poskytování finančních darů do staticky umístěných pokladniček je v Ostravě a okolí plánováno v termínu od 1. do 16. ledna 2022.

Možnost přispět do on-line pokladničky na sbírkový účet: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem pro Charitu Ostrava: 777988013 bude možné až do 31. ledna 2022.

Na podporu Tříkrálové sbírky v Ostravě proběhne Tříkrálový koncert Martina Chodúra a Ostravského dětského sboru - přípravného oddělení Kosi pod vedením Jana Mlčocha a Evy Poláškové ve středu 5. 1. 2021 od 18 h v ostravském kostele sv. Václava. Vstupné na místě koncertu bude formou příspěvku do Tříkrálové sbírky. Přímý přenos ostravského Tříkrálového koncertu bude vysílat TV NOE.

Tříkrálovou sbírku 2022 realizuje v Ostravě, okolních městech a obcích Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra. Shromážděné prostředky budou využity na financování schválených záměrů na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, seniorů a lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách.

Konkrétně na tyto projekty s uvedením rozdělení využití předpokládaného výnosu Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí:

1. Podpora Šatníku Charity Ostrava (60 000Kč)

2. Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice (100 000Kč)

3. Rekonstrukce zázemí pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie (200 000Kč)

4. Obnova vybavení kuchyně v Hospici sv. Lukáše (100 000Kč)

5. Vybavení dětského hřiště v Charitním domě sv. Zdislavy (80 000Kč)

6. Rekonstrukce podkroví v Charitním domě sv. Václava (500 000Kč)

7. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra (260 000Kč)

Prostředky z Tříkrálové sbírky díky štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků každoročně umožňují ostravským Charitám uskutečňovat aktivity, jejichž smyslem je přinášet důstojnost a kvalitu do života lidí, kteří překonávají sociální vyloučení, zdravotní hendikep, ztrátu střechy nad hlavou apod. Děkuji všem dárcům i lidem, kteří této sbírce dobrovolně věnují svoje úsilí. Při Tříkrálové sbírce platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ druhým lidem,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Charitě Ostrava.

Podrobnosti k Tříkrálové sbírce v Ostravě a okolí na webu www.ostrava.charita.cz.

(sd, Zdroj: Charita Ostrava)