Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Jste na mizině kvůli drahým energiím? Zkuste se obrátit na Úřad práce!

Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nemají dostatek finančních prostředků na úhradu základních potřeb, mohou požádat Úřad práce ČR o některou z nepojistných sociálních dávek. Konkrétně se jedná o příspěvek nebo doplatek na bydlení.

Na stránkách Úřadu práce ČR se můžete dozvědět, že v případě příspěvku na bydlení právě probíhá legislativní proces, jehož cílem je rozšíření okruhu příjemců a že ve vybraných situacích lze poskytnout také dávku mimořádné okamžité pomoci. S omezenou platností je možné požádat o dávku „MOP - vyúčtování DPI“. V tomto případě je ale podmínkou, že žadatel už přešel od dodavatele poslední instance (DPI) k jinému dodavateli, a to nejpozději do konce roku 2021, a od DPI obdržel vyúčtování uhrazených záloh. To předloží Úřadu práce ČR společně se žádostí, kterou je možné podat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR dle místa, kde klient skutečně žije.

Doporučený postup, jak řešit krizovou situaci najdete zde. Jako první je potřeba si neprodleně požádat o uzavření smluv na běžnou dodávku energií, tzn. přejít z režimu DPI do standardního režimu a požádat DPI o vyúčtování reálné spotřeby. Další kroky jsou uvedeny pod výše uvedeným odkazem.

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujete Call centrum Úřadu práce ČR, kde vám na bezplatné lince poradí i s vyplněním potřebného formuláře. Speciální telefonní linka je: 950 180 070.

(hav, foto: uradprace.cz)

Příbuzné články