Jak získat jednorázový mimořádný příspěvek na dítě?

První příspěvky na dítě ve výši pět tisíc korun se začaly vyplácet. Týká se to všech, kteří v červnu 2022 měli nárok na přídavky na děti a splňují podmínky nároku na jednorázový příspěvek. Ostatní si o příspěvek mohou požádat od 15. srpna 2022. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, jedinou podmínkou je příjem rodiny, v níž dítě žije, který v minulém roce nepřesáhl 1 milion korun hrubého. O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

Žádat o příspěvek jako o jednu z forem státní pomoci bude možné buď elektronickou žádostí v klientském portálu na webu Ministerstva práce a sociálních věcí, anebo osobně na vybraných Czech POINTech. Čas na podání žádosti bude až do konce ledna 2023.

Přinášíme několik základních otázek a odpovědí k příspěvku 5 tisíc korun na dítě:

Kdo má nárok na jednorázový příspěvek na dítě?
Nárok má dítě narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022, které má v ČR trvalý pobyt a bydliště, pokud příjem posuzovaných osob (rodič dítěte, manželky/manžela, druha/družky, partnera/partnerky) v roce 2021 nepřesáhl 1 milion korun hrubého).

Kdo o příspěvek může žádat?
Jeden ze zákonných zástupců dítěte/dětí nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, který ke dni podání žádosti žije s dítětem/dětmi.

Bude k žádosti třeba dokládat potvrzení o výši příjmů?
Ne, v žádosti zaškrtnete čestné prohlášení, že příjmy rodiny nepřesáhly v roce 2021 milion korun. Informace budou poté ověřeny u Finančního úřadu a ČSSZ.

Kdy příspěvek dostaneme?
Příspěvek bude vyplacen do 30 dnů ode dne podání žádosti. Výjimky mohou nastat například u nekompletních žádostí či velmi komplikovaných případů.

Jakým způsobem bude příspěvek vyplacen?
Obvyklým způsobem jako všechny dávky a příspěvky, tedy bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou.

Bude se příspěvek započítávat do rozhodného příjmu (kvůli dalším dávkám)?
Ne, tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky.

Mohou mi příspěvek vzít exekutoři?
Příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci a nemůže být předmětem dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů.

Jak zjistím, jestli moje příjmy přesahují zákonem stanovenou hranici jednoho milionu korun?
Pro zjištění hranice příjmu pro nárok na jednorázový příspěvek na dítě je třeba sečíst všechny příjmy, pokud jste je v roce 2021 měl/a. Veškeré informace naleznete v daňovém přiznání za rok 2021, případně pokud za Vás daně vyřizuje Váš zaměstnavatel, zeptejte se své mzdové účetní. Příjmy v rodině se sčítají dohromady.

Který z rodičů má nárok na příspěvek v případě, že dítě je ve střídavé péči?
Nárok na příspěvek je navázán na dítě. Zákonný zástupce tedy „jen“ tento nárok dítěte uplatňuje. V případě střídavé péče může žádost podat za dítě fakticky kterýkoliv z rodičů s tím, že příjmy bude prohlašovat za rodinu, se kterou dítě v době podání žádosti žije.

Další podrobnosti a otázky a odpovědi pro specifické situace najdete na stránkách www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite.

(hav, foto: ec.europa.eu)

Příbuzné články