Ostrava si připomíná roční výročí ruského útoku na Ukrajině

Před rokem, 24. února 2022, napadlo Rusko Ukrajinu. Šlo o ničím nevyprovokovaný válečný konflikt, největší od konce II. světové války v Evropě, který dále navazoval na ruskou okupaci Krymu, Donbasu a Luhanska.

Centru PANT se ještě toho dne podařilo svolat demonstraci. Na Prokešově náměstí se tehdy sešlo na dva tisíce účastníků protestujících proti barbarskému útoku. Tyto tragické události si letos Centrum PANT připomene čtyřmi akcemi určenými široké veřejnosti.

• V Centru PANT bude promítán film Dům z třísek. Válka na východě Ukrajiny rozdělila rodiny a probudila v řadě lidí jejich stinné stránky i závislosti. Děti, o které se vlastní rodiče v této situaci nedokážou či nechtějí postarat, teď v ústavu nedaleko bojové linie čekají na rozhodnutí o svém dalším osudu. Film naplno odkrývá důsledky rodičovského selhání, které děti nutí dělat dospělá rozhodnutí. Působivý dokument sleduje příběhy ztělesňující úplné popření hlavních atributů dětství. Zároveň však vykresluje sílu vztahů s vychovatelkami a pouta vznikající mezi dětmi s traumatickou rodinnou zkušeností. Promítání dokumentu je realizováno ve spolupráci s Jeden svět Ostrava a Europe Direct Ostrava. Za poskytnutí filmu děkujeme Promítej i ty!

Dokumentární; Dánsko / Ukrajina / Švédsko, 2022, 87 min
KDY: 24. 2. 2023 / 19:00
KDE: Centrum PANT
https://www.facebook.com/events/524571263098557/

• Diskuzní večer „Ukrajina. Rok poté“
Ve čtvrtek 24. února 2022 ráno zahájila Ruská federace invazi na Ukrajinu. Vystupňovala tak agresi započatou v roce 2014. S ukrajinistkou Lenkou Víchovou specializující se na soudobé dějiny Ukrajiny (pracuje v organizaci Team 4 Ukraine a pro Ukrajinský portál) a politickým geografem Vincencem Kopečkem (působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity) budeme hovořit o aktuální situaci na Ukrajině, české i mezinárodní pomoci, důraz budeme klást také na vnitropolitickou a společenskou situaci v posledních deseti letech, historické a geopolitické souvislostí, a zamyslíme se nad možným výhledem co dál. Lenka Víchová je česká ukrajinistka, která se specializuje na soudobé dějiny Ukrajiny. Je redaktorkou časopisu Ukrajinský žurnál, dramaturgyní festivalu Týden ukrajinského filmu a působí v České asociaci ukrajinistů. V Česku je známá hlavně těm, kteří se zajímají o ukrajinskou společnost, kulturu a česko-ukrajinské vztahy. Na Ukrajině má ale Lenka Víchová řadu přátel a spolupracovníků, jezdí tam dlouhé roky.
Válka ji, stejně jako její přátele, silně zasáhla. Vincenc Kopeček je politický geograf působící na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity. Zaměřuje se na postsovětský prostor.

https://www.facebook.com/events/3386562871619217/
KDY: 27. 2. 2023 / 19:00
KDE: Centrum PANT

• ROK POTÉ
Debata s Miroslavem Karasem, ředitelem České televize Ostrava, o jeho pohledu z pozice bývalého dlouholetého zpravodaje ČT v Rusku na největší válečný konflikt v Evropě od roku 1945, jaké jsou možné alternativy vývoje a kde leží kořeny těchto strašných událostí.

KDY: 8. 3. 2023 / 19:00
KDE: kavárna & bistro “ V Zahradní “

• Venkovní výstava fotografií
Jedním z cílů ruské agrese je i zničení ukrajinské kultury a národního dědictví, které svědčí o příslušnosti Ukrajiny do středovýchodní Evropy. Symbolem se hned v prvních dnech války stala zkáza Vlastivědného muzea v Ivankově, jež uchovávalo díla lidové malířky a přední představitelky naivního umění Marie Prymačenko (1918–1997). Na barbarskou snahu zničit odkaz této malířky zareagovalo mimo jiné Národní centrum kultury ve Varšavě, které připravilo výstavu digitalizovaných obrazů Prymačenko a prezentovalo ji během posledních měsíců na řadě míst v Polsku a po celém světě. Venkovní výstavu tvoří fotografie jedenácti obrazů, jež vznikly v letech 1936–1988 a představují neobyčejně pestrý svět plný fantazie, který oživují podivní tvorové, zvířata, rostlinné motivy, ale i pohádkově pojaté výjevy ze života. Do Ostravy jsme ji přivezli díky podpoře Polského institutu v Praze.

https://www.facebook.com/events/1273588996835838/
KDY: 24. 2.–17. 3. 2023
KDE: chodník od Divadla loutek na Černé louce před Pavilonem A

(mabys, zdroj: Cetrum Pant, foto: Stanislav Krupař)