Ostrava chystá novou strategii a vy můžete být i u toho

Až do konce března mohou Ostravané vyplňovat online dotazník a vyjádřit se, jak život v Ostravě vnímají, s čím jsou spokojeni, ale také formulovat, co jim ve městě chybí nebo co by chtěli změnit. Lidé tak mají možnost podílet se na tom, jak bude město v budoucnu vypadat. Ostrava zahajuje přípravu nového plánu rozvoje města pro období 2024–2030.

„Lidé nezřídkakdy komentují, že to či ono je špatně, a měli jsme to jako vedení města řešit jinak. Naši úlohu si nyní mohou vyzkoušet a sami přinést nápad, jak by se město mělo rozvíjet a za pár měsíců či let vypadat. Tvář města se mění a na jeho vývoj chceme kontinuálně navázat nastavením nových cílů s výhledem do roku 2030. Připravována je celá řada strategických projektů, jejichž výčet by byl vskutku dlouhý. Zmínit mohu rekonstrukci a modernizaci Městské nemocnice Ostrava, rekonstrukci a estetizaci Hlavního nádraží a jeho okolí, rozvojové území Pod Žofinkou, které propojuje oblast Dolních Vítkovic s centrem, stejně jako nové vysokoškolské obory, třeba stomatologii, rekonstrukci Domu kultury města Ostravy a výstavbu koncertního sálu i mnohé další,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura.

Dotazníky spokojenosti zájemci naleznou na webu fajnova.cz, konkrétně na tomto odkazu. Pro město je přínosný též názor cizinců, žijících na jeho území, dotazník lze proto vyplnit i v angličtině. Dotazník je jen prvním krůčkem, na cestě celé řady dalších kroků. Po dotaznících budou v dubnu následovat on-line pocitové mapy. Od jara až do podzimu bude město sbírat podněty obyvatel na různých akcích v Ostravě, připraveny jsou i diskuse s představiteli města a odborníky. Plán pak bude hotov na jaře roku 2024.

Předchozí strategický plán na období let 2017–2023 vznikal v roce 2016 a do jeho tvorby se před sedmi lety zapojilo 20 tisíc Ostravanů. Předešlý plán nastavil vizi města do roku 2030 a určil priority a strategické cíle, na jejichž plnění a směřování k nim se má město zaměřit. Součástí strategického plánu jsou ukazatele úspěchu plánu, jež jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Jedná se například o kvalitu ovzduší, počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, počet cizinců ve městě, realizace architektonických soutěží a další.

Podle informací města bylo od roku 2017 úspěšně skončeno již víc než 40 projektů, díky nimž se zvyšuje kvalita života a město se rozvíjí. Uvést lze například jen pár dní otevřený nový kampus Ostravské univerzity, revitalizaci památkově chráněných městských jatek, rekonstrukci Domu kultury Poklad, zřízení Městského ateliéru prostorového plánování a architektury aj.

Detailní informace o jednotlivých projektech ve městě, stejně jako informace o možnostech zapojení obyvatel či tvorbě plánu naleznou zájemci na webu fajnova.cz.

(hav, foto: ostrava.cz)