S barokní poezií ke starobělským Lurdám

23. červen 2020

Terénní přednáška literárního historika Jana Malury, během níž bude herec Šimon Krupa číst barokní poezii, se chystá na pátek 26. června od 17:30. Sraz účastník je na autobusové zastávce Stará Bělá - katolický dům (autobus č. 26, 55, 59). Kapacita pro akci je pouze 30 osob.

Pořadatelé k přednášku přibližují slovy: „Barokní poezie má mnoho podob a může nečekaně oslovovat i současného člověka. Literární historik Jan Malura představí několik pozoruhodných českých i světových autorů 17. a 18. století, v jejichž tvorbě se hovoří o kráse a její pomíjivosti, smrti a naději, radosti i úzkosti, lásce milostné i duchovní. Představí také básně a písně k putování krajinou a k návštěvě poutního místa.

Terénní přednáška povede od barokního kostela sv. Jana Nepomuckého k poutnímu místu Starobělské Lurdy, kde se nachází více než sto let stará kaplička a studánka. Zakončíme ji na smyčce tramvají ve Výškovicích (tram. č. 2, 6, 7).“ Více na facebookovém profilu. (hav)