Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Předvolební debata o životním prostředí v Moravskoslezském kraji

13. září 2020

Další debata se zástupci stran a hnutí kandidujícími do zastupitelstva Moravskoslezského kraje je připravena na úterý 15. září od 18 hodin v ostravském Centru PANT. Tématem je životní prostředí, tedy konkrétně klima, ovzduší, voda, energetika či vliv cestovního ruchu. Diskuzi budou moderovat Jan Hradecký z Ostravské univerzity a Zdeněk Frélich, poradce v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje. Vstup na akci je volný. Níže jsou uvedena témata jednotlivých bloků:

Jaký dopad má změna klimatu na Moravskoslezský kraj?
Jak pečovat o půdu a krajinu a jak rychle a efektivně adaptovat kraj na dopady změny klimatu? Jak řešit a zbavit kraj ekologických zátěží po těžbě a těžkém průmyslu? Jak hospodařit s vodou? Budeme mít dostatek vody (pro průmysl, pro zemědělství, pro domácnosti)? Jak se vyrovnáme s dopady sucha, například s kůrovcem?

Bude nutné regulovat počty návštěvníků v cenných přírodních lokalitách?
Jak přistupovat k negativním vlivům cestovního ruchu a vysoké návštěvnosti na cenné přírodní atraktivity (davy na Lysé a Pradědu a Pustevnách)? Potřebujeme lanovku na Pustevny, Lysou? Jak dlouho budou jezdit dieselové autobusy na Praděd?

Jak má kraj hospodařit s odpady, podporovat udržitelnou dopravu a zelenou ekonomiku?
Jak podporovat individuální odpovědnost za vliv na životní prostředí - například od třídění odpadů, přes využívání ekologičtějších forem dopravy až vedení dětí k péči o přírodu? Jaký tlak vytváří kraj na investice do čistějších forem a obnovitelných zdrojů energie?

Je stav znečištění ovzduší důvodem ke stěhování ke stěhování z kraje?
Jak efektivně řešit znečišťování ovzduší domkaři, auty a průmyslem od nás i z Polska a tedy i dopady na zdraví našich dětí? S vědomím, že situace je mnohem lepší, ale na evropské úrovni v některých lokalitách zejména v zimě zdaleka nejsme.

Více na www.centrum-pant.eu nebo na FB profilu, na kterém bývají také diskuze vysílány. (hav)