Fotografie z Mezinárodního dne Švihlé chůze (Silly walk)

10. leden 2019

Švihlá chůze aneb Silly walk, dalo by se říci, že speciální to způsob přemísťování zvláště zainteresovaných jedinců mužského či ženského pohlaví, kteří obvykle vyrazí z bodu A do předem vytypovaného bodu B nebo někdy také zpět do bodu A, čímž se bod A pro účastníky stává dvakrát tak oblíbenější, než výše zmíněný bod B. Jinak je to chůze s náročnými prvky pouliční akrobacie, leckdy na hraně fyzických možností, mající svůj původ v britské komediální skupině Monty Python.

Letošní ostravská Švihlá chůze využila svinovského nádraží a oné jinak méně využívané varianty „b“, tj. přesunu z bodu A do bodu A. Počátek byl u vstupu do proskleného prostoru nádraží, pokračovalo se přes nástupiště a končilo opět u vstupu. Svým vystupováním účastníci zajisté budili zaslouženou pozornost. Byli i tací z přihlížejících, kteří se alespoň na pár okamžiků přidali, ale byli i tací, kteří si ze zcela nepochopitelných důvodů klepali na čelo nebo komentovali výkony švihochodců výrazy, jež jsou v České televizi povoleny až po dvaadvacáté hodině. Většinou však sklízeli úsměv a kupodivu i jakési nepochopení ze strany některých z přihlížejících cizinců, kteří zvláštnosti tohoto druhu chůze kladli na vrub jisté nejmenované rostlině z čeledi konopovitých.

Více fotografií najdete na www.nejenostravskevikendy.cz

Autor, foto: Ivan Zavrták, Vladislav Jasiok