Den Země v Porubě, Bělské lese či Komeňáku

13. duben 2019

V těchto dnech vrcholí přípravy na akci Den Země, která se letos v Ostravě uskuteční v týdnu po Velikonočním pondělí. Akce se budou konat tradičně na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě (ve středu 24. 4.), ve Výukovém centru Bělský les v Ostravě-Jihu (ve čtvrtek 25. 4.) a v Komenského sadech v Moravské Ostravě (v pátek 26. 4.). Další aktivity u této příležitosti připravily Knihovna města Ostravy a Zoologická zahrada a botanický park Ostrava.

Den Země je ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
Web ZdraváOVA přináší přehled akcí, např.:

Mladí v přírodě, udržitelná doprava a přírodovědné obory
První z akcí bude Den Země v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě, který se bude konat 24. dubna 2019. Akce organizovaná Střediskem volného času Korunka je dlouhodobě zaměřena na popularizaci přírodovědných oborů ve spolupráci zejména s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, nebudou chybět prezentace organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a práci s dětmi. Akce bude doplněna také o prezentaci projektu OSTRAVOU!!!. K vidění bude například mobilní monitorovací vůz Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, který svými měřeními doplňuje informační systém kvality ovzduší, prezentace Městské policie Ostrava nebo elektromobil Magistrátu města Ostravy.

Obaly nás zabalí
O den později 25. dubna 2019 se aktivity u příležitosti této environmentální kampaně přesunou do Výukového centra Bělský les v Ostravě-Zábřehu. Jednotlivé aktivity, soutěže a workshopy budou zaměřeny na téma „Obaly nás zabalí“. Na akci budou také předány ceny vítězům literární, výtvarné a fotografické soutěže pro žáky základních škol. Akci a doprovodné soutěže připravilo Středisko volného času Ostrava-Zábřeh.

Všechno lítá, co peří má
Konec pracovního týdne patří tradičně Dni Země v Komenského sadech. V pátek 26. dubna 2019 připravilo den plný zábavy a poučení Středisko volného času Ostrava, Moravská Ostrava ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a dalšími organizacemi. Na akci budou také vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže „Všechno lítá, co peří má“.

Více na http://zdravaova.cz/den-zeme-ostrava-2019/. (hav)