Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Psychosomatika zkoumá, co se děje v pacientových vztazích a životním kontextu

14. únor 2020

Tělo a duše a vztah mezi nimi. Existují zákonitosti, o kterých v běžném životě neuvažujeme. A přece nám zásadním způsobem ovlivňují život. Jsou dostupné každému z nás bez ohledu na naše vzdělání. K jejich přijetí vede ochota chápat svět i sebe samé v širších souvislostech. A právě tuto možnost nabízí psychosomatika. Psychosomatika jako způsob myšlení, jak zacházet se svým zdravím a jak porozumět svým nemocem. O tom bude vyprávět lékařka Barbora Branna v pátek 21. února v ostravském Kině Vesmír

Co si máme představit pod pojmem psychosomatická léčba?

Barbora Branna: Je to léčba takových symptomů, potíží či onemocnění, pro které nemá klasická medicína vysvětlení. Jinými slovy lékař vyšetří pacientovy problémy a konstatuje zdraví, nic nenajde, pacient přesto má potíže.

Jaké výhody má psychosomatická léčba a pro koho je určená?

Barbora Branna: Potíže, které označujeme jako psychosomatické, řadíme často mezi somatoformní poruchy. Výhodou je finanční nenáročnost, zamezení opakovanému zbytečnému vyšetřování pacientů z diagnostické nouze a vysoká úspěšnost.

Jaké jsou ve zkratce principy psychosomatiky?

Barbora Branna: Psychosomatická léčba používá bio-psycho-sociální přístup k nemoci. Někdy přidáváme ještě spirituální rovinu. Zabývá se tedy zdravotními potížemi v souvislosti se vztahy a životním prostředím, ve kterém se pacient nachází.

S jakými pacienty se střetáváte nejčastěji?

Barbora Branna: S dětmi i dospělými, často také pracuji s celými rodinami. Obzvlášť u dětských pacientů je to velmi výhodné.

Proč jim klasická medicína nedokáže pomoci a psychosomatická ano?

Barbora Branna: Klasická medicína se zabývá tělesnými potížemi pacienta, její pozornost je zaměřená na tělo. Psychosomatická medicína rozšiřuje úhel pohledu na nemoc o psychosociální rovinu. Zkoumá, co se děje v pacientových vztazích a životním kontextu.

Jak vypadá váš přístup k pacientovi?

Barbora Branna: První setkání s klientem, dítětem či celou rodinou označuji jako konzultační. Dává prostor oběma stranám rozhodnout se, zda se dále pustíme do společné práce. Pokud ano, na začátku si naplánujeme pět setkání, po kterých se zase domlouváme, co se změnilo, jestli je pacientovi lépe atd.

Jak jste se dostala k psychosomatické léčbě a jaký je o ni zájem?

Barbora Branna: Jako dětská lékařka jsem se, ať už v nemocnici nebo ve své dětské praxi, setkávala s velkým množstvím psychosomatických potíží dětských pacientů. Chtěla jsem jim porozumět a umět s nimi zacházet. To mne přivedlo do výcviku Rodinné terapie psychosomatických potíží v Liberci. Pak jsem začala své pediatrické znalosti obohacovat o psychoterapeutické dovednosti. Učila jsem se dále. Postupně jsem začala o psychosomatice přednášet studentům i kolegům lékařům. Mým cílem bylo vytvořit pracoviště, kam by kolegové lékaři, jak dospělí, tak dětští, mohli posílat své pacienty s psychosomatickými potížemi.

MUDr. Barbora Branna
je dětská lékařka s atestací ze psychosomatiky a výcvikem v rodinné terapii. V psychosomatické ambulanci Ostrava vede psychosomatické konzultace dětí i dospělých, věnuje se rodinné terapii. Vystudovala lékařskou fakultu Palackého v Olomouci, později pracovala v Městské nemocnici Ostrava Fifejdy. Po roce na oddělení ARO odešla pracovat na dětské oddělení jako sekundární lékařka a věnovala se dětské gastroenterologii. Od roku 2004 léčila děti na svém dětském středisku v Ostravě-Muglinově jako praktická dětská lékařka. Společně s kolegyněmi psycholožkami založila psychologicko-psychosomatickou ambulanci TRIPSY. Podílela se na založení sítě dětských ambulancí s názvem Malé zdraví. Od roku 2019 je vedoucí lékařskou Psychosomatické ambulance Ostrava. Přednáší lékařům psychosomatiku a je členkou výboru České lékařské psychosomatické společnosti. Učí na lékařských fakultách studenty základy psychosomatiky.

21. 2. (pátek)

Start: 19:00 hod.

Vstupenky: bit.ly/Psychosomatika2102

Event: https://www.facebook.com/events/681510072385640/