Jsem pro respektování smysluplných pravidel - JUDr. Alfréd Šrámek

V novém říjnovém vydání časopisu Program přinášíme v předvolebním čase i politický rozhovor. Poskytl nám jej JUDr. Alfréd Šrámek, lídr formace Trikolólra, svobodní, soukromníci v Moravskoslezském kraji, stínový ministr spravedlnosti. 

Rodák z Ostravy, který dlouhodobě patří ke špičce mezi advokáty se specializací na obchodní právo a daňovou problematiku. Jeho mnohaleté zkušenosti z něj dělají vyhledávaného odborníka s celorepublikovou působností. V průběhu své praxe dokázal zvládnout několik „velkých“ a mediálně sledovaných kauz. Šťastně ženatý otec tří synů, který je členem aktivních záloh armády ČR. Rád tráví volný čas na chatě, kde se věnuje kondičnímu běhu. Sám se cítí být především Slezským patriotem, který již delší dobu poukazuje na nefunkční justici, kterou by, podle svých slov, nejraději reformoval.

Říká, že se často setkává se svévolí státu, realizovanou prostřednictvím úředníků, kteří mnohdy jednají nezodpovědně. Úředníci nepřemýšlejí nad nevratnými důsledky svých postupů. Je nutné, aby si uvědomili, že jsou službou pro občany a firmy a nesou za své jednání odpovědnost, kterou by měl stát vůči nim povinně uplatňovat. Úředníci musejí být reálně odpovědni za následky svého jednání.

***

Jaká je vaše vize fungující České republiky?

Mým cílem, ideální vizí, je vstřícný, odpovědný a příkladný stát. Stát, který se vůči svým občanům a firmám chová bez arogance moci a jde jim především příkladem. Odpovědný stát je takový, který nese faktickou ekonomickou odpovědnost za své jednání, kterého se dopouští jeho státní aparát, tedy úředníci. Je nezbytně nutné, aby si úředníci uvědomili, že jsou službou pro občany a firmy, a že nesou za své jednání odpovědnost, a to i svou osobní. 

Je toho samozřejmě špatně mnohem více. Neustále se rozrůstající byrokracie. Pomalé a nefunkční soudnictví, velmi obtížná vymahatelnost základních práv a svobod.

Stát neefektivně a necitlivě zasahuje do života svých občanů – covidová omezení, omezení lidských svobod, likvidace soukromého sektoru, nedostatečná a pomalá pomoc potřebným.

Domníváte se, že jsou v České republice omezovány osobní svobody občanů?

Každý má právo žít svobodný život podle vlastních potřeb a tužeb, které má každý z nás jiné, a každý má současně právo být omezován regulacemi státu v běžném životě jen na tu nejmenší potřebnou a hlavně racionálně odůvodněnou míru. Vnitřním přesvědčením jsem člověk hluboce liberální v tom, že osobní svobodu považuji za zcela nedotknutelnou, ale současně jako právník vím, že osobní svoboda každého z nás končí tam, kde začíná osobní svoboda druhého. Ano, jsem pro respektování pravidel. Na druhou stranu hranice mezi povinností respektovat a dodržovat pravidla a žít svobodně je definována smysluplností a samozřejmě zákonností pravidel na straně jedné a rozsahem člověkem oprávněně vyžadovaných jeho osobních svobod.

A aplikováno na současnou situaci?

To je odpověď na otázku, zda jsou v současné době omezovány osobní svobody občanů např. v podobě nošení roušek, omezování provozů, shromažďování lidí, testování dětí ve školách, a podobně. Ano jsou. Nicméně z mého pohledu v některých případech důvodně, například povinnost nošení roušek a respirátorů. V jiných případech za hranou zákonnosti, například předchozí zavření malých provozoven a obchodů a ponechání velkých řetězců v de facto plném provozu. Toto omezení bylo zcela nezákonné a do očí bijícím způsobem neodůvodněně diskriminační vůči malým provozům a obchodům.

Kandidujete jako lídr pravicové formace Trikolólra, svobodní, soukromníci. Pokud se stanete poslancem, co byste chtěl změnit především?

Jsem přesvědčen, že politikům chybí pokora. Myslím si, že v politice naopak nechybí mnohdy až bezbřehá arogance, nikoliv v „mediálním“ jednání politiků, ale arogance při využívání moci. To je něco, s čím nejsem schopen se ztotožnit. Mým cílem je hledat a najít cestu k tomu, aby byl STÁT SVÝM OBČANŮM PŘÍKLADEM VE VSTŘÍCNOSTI A ODPOVĚDNOSTI, což by mohlo vést i k tomu, že si občané a firmy začnou svého státu vážit.

Co je podle vás největším problémem, který trápí obyvatele našeho kraje a jak konkrétně byste tento problém chtěl řešit?

Za největší problémy moravskoslezského regionu považuji nedostatečné využití průmyslového a turistického potenciálu kraje, odliv mozků a za alarmující považuji stále zcela nedostatečné napojení kraje na dálniční síť. Moravskoslezský kraj s dostatkem pracovitých a vzdělaných lidí snad jako jediný v zemi nabízí neopakovatelnou příležitost pro propojení restrukturalizace důlního a těžkého průmyslu na lehké strojírenství a nabízí příležitost pro budování HI‑TEC výzkumných center kooperujících s elitními vysokými školami. Tohoto potenciálu kraje je nutné systematicky a zejména koncepčně trvale využívat. Symbióza mezi vzděláním, pracovitostí lidí,  jejich uplatněním v regionu a kvalitním životním prostředím je cíl, kterého se Moravskoslezský kraj musí trvale snažit dosáhnout.

Velkým úkolem příští vlády bude obnovit české hospodářství zasažené pandemií a stabilizovat veřejné rozpočty. Jaký recept nabízí voličům vaše formace Trikolólra, svobodní, soukromníci?

Domnívám se, že není na místě rozlišovat, zda bude příští vláda řešit po-covidovou situaci nebo by řešila běžný a pandemií nezasažený chod a fungování státu a ekonomiky. V obou případech je naprosto klíčové trvale odpovědné jednání státu na poli vlastního hospodaření, na poli investic a podpory podnikatelského sektoru, který je jádrem a motorem fungující tržní ekonomiky. Klíčem ke stabilizaci českého hospodářství je důsledná kontrola nehospodárného jednání státu, drakonické tresty za korupci a vymáhání daní metodou „padni komu padni“ bez politické ochrany firem přímo nebo nepřímo napojených na politiky. A klíčem k obnově českého hospodářství do růstového režimu jsou odůvodněné investice a podpora podnikatelského sektoru. Určitě není klíčem k dosažení růstu ekonomiky zvýšení platů státních úředníků, nárůst jejich počtu a neúčelné a nehospodárné jednání státního aparátu.

(red)

Příbuzné články