Už jen to, že se student zapojí do projektu, značí úspěch, říká maturant Matěj Prokop

4. červen 2018

Jeden z aktivních ostravských mladíků je gymnazista Matěj Prokop, ze kterého by si nejen mladí lidé měli vzít příklad. Matěj není sportovec ani umělec, a přesto stojí za zmínku v mediálním světě. Zúčastnil se vzdělávací soutěže Hledá se LEADr, která se letos konala třetím rokem, a svým projektem Athenaeum oslnil porotu. Z velkého počtu aktivních studentů z celé České Republiky soutěž vyhrál. Jaký má Matějův projekt záměr? „Cílem je formou přednášek, diskuzí a workshopů ukázat studentům středních škol z Ostravy a okolí možnosti a nabídku oborů pomaturitního studia společně s pracovními možnostmi,“ začíná povídání Matěj Prokop. Chtěli bychom, aby článek byl motivací pro mladé lidi, kteří mají zájem si rozšiřovat své obzory a tím si zvyšovat úspěch v praktickém životě.

Proč jste se přihlásil do soutěže? Podporovala vás rodina k další mimoškolní činnosti?

Ve druhém ročníku gymnázia, tedy v šestnácti letech, jsem se účastnil známého projektu Gaudeamus, který prezentoval jednotlivé vysoké školy. Přiznám se, že jsem si z účasti moc neodnesl, ale začal jsem přemýšlet o něčem podobném, co by pomohlo ostravským studentům pro rychlejší rozhodnutí k úspěšnému zahájení pomaturitních studií. V rané fázi jsem nebyl podporovaný ani svojí rodinou. Je těžko k uvěření, aby sedmnáctiletý kluk dosáhl takového cíle.

Jak jste své myšlenky začal šířit ve škole a mezi spolužáky?

Ze začátku jsem si hrabal na svém vlastním písečku, ale potom, kdy jsem už rozvinul svojí myšlenku, jsem se rozhodnul záměr začít šířit po škole. Povzbudilo mě to, že studenti i třídní učitelka s paní ředitelkou můj nápad přijali pozitivně a pochválili mě.

Jakým problémům jste musel čelit v přípravné fázi?

Nedůvěra mě tlačila ke dnu, ale nechtěl jsem nic vzdát. Finanční podpora byla velkým počátečním problémem, ale sponzory jsem našel a musím poděkovat městu a spolku Proxima, který sídlí rovněž v Ostravě Dolních Vítkovicích a pomáhá pracovitým studentům s rozvojem aktivit a podnikatelských záměrů. Minulý ročník se uskutečnil za patnáct tisíc korun a letos dostanu dokonce padesát.

Jaké informace je možné získat, když se studenti účastní soutěže Hledá se LEADr?

Je to projekt Člověka v tísni, který sídlí v Praze a hledá aktivní a talentované lidi ve věku 17 až 25 let. Cílem je vzdělávat studenty, kteří se do soutěže přihlásí, v oblasti leadershipu, managementu, komunikace s lidmi a budoucího podnikání. Vše se děje formou workshopů v rozmezí tří měsíců, které jsou od rána do večera o víkendu. Já jsem se tam přihlásil s již zmíněným projektem Athenaeum. Šel jsem do užšího kruhu dvaceti vybraných studentů.

Je to známý termín, ale co obsahují workshopy?

Workshopy vedou profesionálové z praxe, kteří jsou placení, ale my máme workshopové přednášky v rámci projektu zdarma. Informují nás například o tom, jak založit a vést vlastní
firmu. Názorně ukazují, jak komunikovat se zaměstnanci společnosti, aby byli spokojení a odváděli co nejlepší pracovní výsledky. Naučil jsem se, jak korigovat a kontrolovat sám sebe, abych nebyl autokratický šéf, který své lidi utlačuje a také uměl oslovit potenciální zákazníky. Komunikace s lidmi je jedna z nejdůležitějších oblastí i běžného života.

Kolik bylo školení před začátkem samotné soutěže? Jak jste se cítil?

Byla to tři víkendová setkání v Praze v centru Člověka v tísni před začátkem vlastní soutěže. Přijel jsem do Prahy dost skeptický, protože v Ostravě Hledá se LEADr. neměl kvalitní propagaci a nevěděl jsem, co mě čeká. Rád se zapojuji do nových věcí a po prvním workshopu jsem odešel nadšený. Soutěž mě zaujala a podpořila k další aktivní činnosti. Nejdůležitější věcí byly informace o tom, jak pracovat s lidmi ve firmě a určit si, co v daném projektu chci dělat. Ukázali mi další možnosti, které jsem využil ve svém projektu Athenaeum.

Komu jste se svěřil s průběhem workshopů? Jsou rodiče rádi za vaše aktivity?

Po skončení přednášek jsem si sedl s ostatními účastníky soutěže a povídali jsme si. Shodli jsme se na tom, že čas strávený v Praze se nám jednou pozitivně vrátí. Myslím si, že všem klukům a holkám, kteří tam byli, se informace v dalších letech vyplatí. Rodiče jsou dost realističtí a mé aktivity berou s nadhledem, ale přejí vše dobré. Vychovali mě k tomu, abych se moc nechlubil tím, co jsem zažil a co dělám. Vychloubavého spolužáka nemají lidé rádi a já sám také ne.

Jak jste to pak při vší skromnosti začal šířit ve škole?

Spolužáci si všimli, že se Hledá se LEADr. účastním až v době, kdy se celá soutěž začala natáčet a do školy přijel televizní štáb, aby zachytili můj všední den. Před tím jsem se svěřil jen svým nejbližším přátelům. Studenti pak začali vyvěšovat letáky s informacemi o mém soutěžním projektu a získávali mi tím hlasy do finálového hlasování veřejnosti.

Co přesvědčilo porotu, že jste byl zvolen vítězem?

O výsledku rozhodli lidi, proto jsme také dělali kampaň a šířili můj záměr pomocí letáků a sociálních sítí. Lidé pak hlasovali na stránkách soutěže www.hleda.se. Musím říci, že rozdíl mezi prvním a druhým místem byl asi sto hlasů, což není moc. Nemyslím si, že když já jsem vítěz, tak jsem automaticky jediný pravý LEADr. Získat první místo nebylo jednoduché, protože se mnou soutěžilo mnoho velmi dobrých a ambiciózních mladých lidí. My všichni jsme zvítězili, protože děláme něco navíc a snažíme najít své uplatnění v životě. Zde opravdu platí, že nezáleží na tom vyhrát, ale zúčastnit se. Pro mě se nic moc nezměnilo, stále sedím na stejné židli, ale ty skvělé zážitky stály za ten čas. Informace z workshopů bych normálně neměl šanci nikde jinde najít.

Jaké úkoly jste dostávali?

První úkol, po němž postoupilo šest lidí, které přijeli již natáčet, byl přednes vlastního projektu před porotou. V mém případě to bylo Athenaeum. Porota se skládala ze čtyř známých osobností. Cílem mého projektu jsou přednášky, které informují mladé lidi o možnostech následného studia po střední škole. Hovořil jsem o lukrativních oborech, které se studují na univerzitách. Z každého odvětví je osloven přednášející. Ti pak přijedou do Ostravy a během dvou dnů předávají co nejvíce informací posluchačům. Další úkoly se již našich vlastních projektů moc netýkaly, ale ověřovaly spíše naše schopnosti leadera v praxi.

Bylo složité sehnat přednášející pro Athenaeum? Je těžké vytvořit časový harmonogram?

Emaily přednášejícím jsme posílali s velkou časovou rezervou. Kontaktovali jsme vysoké školy, spolupracovaly s námi a ochotně nám doporučily vhodného lektora. Oslovil jsem čtyři vysoké školy z Ostravy, Brna, Prahy a Olomouce. Přijeli nejen profesoři, ale i lidé z praxe. Mohu jmenovat známého ekonoma Lukáše Kovandu, který se rozpovídal o výhodnosti studia na ekonomické fakultě, a studenti s nadšením poslouchali jeho přednes. Dokonce přijeli i vysokoškolští studenti a to hlavně doktoranti, kteří k nám mají blíž a rozhodně zaujali svou zapáleností k danému oboru. Také probíhali diskuse na studenty pokládané otázky ještě před hlavními přednáškami, které se konaly v několika místnostech, a studenti si vybírali podle svých zájmů. Rozsah byl veliký. Kromě ekonomie se mohli informovat o studiu na medicíně, pak se objevila žurnalistika, biologie, matematika a fyzika, politologie nebo informatika.

Kolik měsíců dopředu je nutné připravit celou akci?

Například přípravy pro letošní rok probíhají již od dubna a celé se to odehraje v 4. a 5. prosince 2018 na Ostravské univerzitě. Je zapotřebí připravit grafiku, domluvit prostory a přednášející. Zařizujeme vše dopředu, abychom se pak mohli věnovat už samotnému projektu a organizaci na místě.

Jaké další činnosti byste ještě zmínil? Co plánujete?

S týmem lidí vyvíjíme aplikaci Tutory (www.tutoryapp.com), která spojuje doučovatele a zájemce o doučování. Jedná se o další projekt, který je přihlášen i do Social Impact Award, což je ocenění, podporující začínající start-upy. Když se studenti přihlásí, finalistům s nejzajímavějšími nápady na start-up se poskytnou workshopy v hodnotě 100 tisíc korun. Dále připravuji na 7. září projekt YoungUp Forum, na který dorazí několik mladých podnikatelů a influencerů, aby předali mladým informace o tom, jak začít být aktivní již na střední škole. Dorazí například Janek Rubeš, Karel Kovář, Tereza Jurečková a další. Spolu s organizací Pragulic nyní taky budu zakládat pobočku v Ostravě, abychom mohli poskytovat přímo v Ostravě prohlídky po městě z undergroundového pohledů lidí bez domova. Chceme tím podpořit lidi bez domova v Ostravě a zároveň obohatit v Ostravě možnosti cestovního ruchu. Pro všechny tyto záměry sháníme momentálně finance od sponzorů, já jakožto student zatím nemám moc finančních možností, takže jsem rád za každý příspěvek. Myslím, že to má smysl.

Na závěr bych ráda zmínila vaše koníčky. Máte kromě školy a projektů ještě nějaký čas?

Opravdu málo času mám na sport, což mě mrzí. Hrával jsem florbal, ale dal jsem přednost projektům, start-upům a škole. Hlavu si snažím vyčistit jízdou na kole a taky si rád večer sednu s přáteli.

Autor: Ing. Lada Kutějová