Názory generála Pavla

Prezidentská volba vrcholí, přinášíme vám výběr z mnoha otázek a odpovědí, na které denně odpovídá. Třeba vám to usnadní rozhodování komu dáte svůj hlas.

V čem budete jiný než stávající prezident? 

Ve všem.

Jaký bude přínos Vaší osoby v roli prezidenta, pokud budete zvolen?

V čele státu bude stát nezávislý člověk, který se nenechá ovlivňovat stranickou politikou. Naopak bude politiku moderovat k dosažení společného cíle. Bude prosazovat, aby pravidla platila pro všechny stejně, rozhodovat podle toho, co je nejlepší pro naši zemi a občany, ne podle osobního prospěchu.

Měly by se pravomoci prezidenta posílit, nebo naopak?

Já je považuji za dostatečné.

Na co bychom měli být hrdí?

Naše historie, kultura a smysl pro humor. Když o Česku mluvím v zahraničí, jsem hrdý na to, že máme spoustu šikovných lidí, kteří na poměr velikosti naší země a počtu obyvatel dokázali ve světě udělat velké jméno a získat si respekt.

Budete jako prezident udělovat milosti či vyhlásíte amnestii? 

V plošné amnestii opravdu nevidím žádný smysl. Pokud jde o individuální milosti z humanitárních či výjimečných důvodů, když například dojde k justičnímu omylu, tak to vnímám jako opodstatněné, ale rozhodně ne jako nástroj, který staví prezidenta nad soudy.

Podpořil byste zavedení trestu smrti? 

Ne. Jako společnost zastáváme princip, že brát někomu život je nepřijatelné, a tak bychom jej měli uplatňovat i v případě trestů. Spíše bych se tedy zasazoval o to, aby právo bylo přísnější k lidem, kteří se závažných trestných činů dopouštějí opakovaně

Byl byste pro zavedení eutanázie? 

Ano. Stejně jako bych každému rád dopřál právo na důstojný život, tak myslím, že by každý měl mít právo na důstojný odchod. Alespoň já bych ho rád měl. Jsou případy, kdy člověk trpí, nemá vůli jít dál, ale my uměle prodlužujeme jeho utrpení. V některých zemích, například ve Švýcarsku, už toto právo existuje. Myslím, že bychom ho lidem neměli odpírat.

Mělo by se Česko snažit o přijetí eura?

Jako občan jsem pro. Ale neměli bychom se přitom nechat strhnout nějakou emocí, ať přehnaně pozitivní, nebo přehnaně negativní. Vláda musí situaci racionálně vyhodnotit. Stanovit parametry, kdy to pro nás bude výhodné jak ekonomicky, tak i politicky, a po jejich naplnění ten krok prostě udělat.

Jste pro legalizaci marihuany?

Nepodporuji model klasické prohibice, ale dostupnost marihuany musí být přísně kontrolována a podmíněna jasnými a vymahatelnými pravidly. Aby byla marihuana dostupná zcela volně a neomezeně, bych nepodporoval, protože se pro některé může stát předstupněm k tvrdším drogám.

Mělo by se Česko zavázat ke Green Dealu?

To je zbytečná debata, zavázaní už jsme. Pokud se nám něco nelíbilo, měla vláda jednat, když byl prostor. Green Deal je realita, před kterou neutečeme. I když je válka a jsme v problémech, dramatická situace ohledně kvality životního prostředí tím nezmizela. Měli bychom ale přehodnotit cestu, jak se ke stanoveným cílům dostat. Hlavní myšlenkou Green Dealu je odstoupení od fosilních paliv. S ohledem na bezpečnostní situaci se v tuto chvíli musíme soustředit hlavně na odstoupení od ruských fosilních paliv a využít k tomu všech dostupných cest, a až bude situace stabilní, bavit se dál o zelenějších řešeních.

Jste pro setrvání ČR v NATO a EU?

Ano. Být součástí společenství demokratických zemí a jejich institucí nám přináší bezpečí a stabilitu. Nemáme žádnou lepší alternativu. Měli bychom využít veškeré možnosti, které nám členství poskytuje, a pokusit se změnit, co se nám nelíbí. Česko je svrchovaný stát a plnohodnotný člen, nemůže tedy tiše sedět, přikyvovat a potom nadávat na výsledek. Musíme být aktivnější a zároveň konstruktivní.

Jste pro zvýšení výdajů na obranu na 2 % HDP?

Ano, ale nemůžeme se soustředit jen na číslo 2 % HDP. To číslo je jen vodítko. Cílem není utratit peníze, ale mít armádu, která bude dostatečně moderní a schopná, aby splnila úkoly, které od ní očekáváme. Je sice důležité tento závazek naplnit, ale ještě důležitější je naplnit jeho věcný obsah.

Jaký je Váš postoj k migraci?

Ve vztahu k migraci se musíme zachovat správně, ale i solidárně. Správné je nekompromisně chránit svou zemi a rozhodně nepodceňovat hrozbu nelegální migrace. To by byla chyba. Na druhou stranu jsme ale relativně bohatou a demokratickou společností, je proto důležité být solidární. Pomáhat lidem, kteří se za našimi hranicemi dostali do potíží, například kvůli válce. Naše pomoc je ale musí motivovat, ne demotivovat. Musí je vést k tomu, aby naší společnosti začali aktivně přispívat, ne ji využívat. Proto je třeba nastavit jasná pravidla a dohlížet na jejich dodržování. Jen tak zabráníme, aby populističtí politici situace zneužívali k rozdělování společnosti kvůli získání politických bodů.

Jmenoval byste vládu na návrh premiéra bez výhrad?

Ústava říká, že prezident jmenuje vládu. Výhrady mít může, není to pasivní hráč. Já bych je neveřejně projednal s designovaným premiérem a vyjasnil nesrovnalosti. Pokud by ale na některých kandidátech trval i navzdory mým výhradám, vládu bych jmenoval, protože vláda je odpovědností premiéra.

Jak by měl stát řešit současnou ekonomickou krizi a zvyšování cen?

Řešení musí vycházet z odborného hodnocení, být podloženo argumenty expertů jak na ekonomiku, energetiku, tak na sociální politiku. A tyto návrhy pak musí všichni relevantní aktéři jedním hlasem komunikovat veřejnosti, zdůrazňovat princip solidarity a pamatovat na ty, které krize postihla nejvíc.

Co byste vzkázal voličům?

Aby se nenechali zmást jednoduchými hesly. Jednoduchá hesla k řešení většinou nevedou.

(red) 

Příbuzné články