Putování vybranců

Vydejte se na turistický výlet plný historie! Návštěvnické centrum opevnění šance v Mostech u Jablunkova.si na sobotu 22. června připravilo turisticko-historickou akci na trase bývalé zemské cesty mezi dvěma opevněními.

Účast na akci je individuální, absolvovat výlet můžete kdykoliv během trvání akce od 10 do 16 hodin. Registrace a start je v Návštěvnickém centru opevnění šance v Mostech u Jablunkova. Trasa měří celkem 6 km (tam a zpět) a je vhodná pro rodiny s dětmi.

Průběh slezsko-uherské hranice nebyl pevně stanoven až do konce 18. století, a proto se stávala zdejší oblast ideálním místem pro nelegální přechody osob a pašování tovaru, zejména soli, koření, tabáku, vína nebo koní. Území bylo navíc od poloviny 17. do poloviny 18. století ohrožováno neustálými útoky uherských povstalců, kteří si zdejší oblast nárokovali ve prospěch Uher.

Oddíly vybranců sloužily na šancích nejen kvůli obraně hranice v případě napadení, ale měly také hlídat slezskou hranici proti pašerákům. Přijďte si zkusit, jak to tenkrát asi bylom vydejte se pěšky z Velké šance na Starou šanci a zpět.

Cestou určitě narazíte na dobovou hraniční kontrolu nebo rebelující uherské povstalce. Zkusíte si „propašovat“ pytlík s vzácným kořením nebo tajné dokumenty a informace. Na Staré šanci se můžete občerstvit například opékáním špekáčků (vezměte si s sebou). Po návratu na Velkou šanci vás čeká odměna

Turistická akce s historickou tematikou je první z letních akcí v opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova. Program letošního léta bude opravdu pestrý.