Svezeme se za 10 let tramvají z Ostravy do Karviné?

Pokud půjde vše hladce, první cestující by se mohli projet tramvají z Ostravy do Karviné za 10 let. Také to se aktuálně plánuje v Moravskoslezském kraji. Výstavbou tramvajové trati, která povede z Ostravy přes Rychvald a Orlovou až do Karviné, by se měla zlepšit mobilita v ostravskokarvinské aglomeraci. Očekávají se také pozitivní dopady na životní prostředí v regionu a posílení jeho prestiže, přínosem bude také zvýšení atraktivity pohornické krajiny pro veřejnost i investory.

Studii proveditelnosti pro kraj připravila krajská společnost Moravskoslezské investice a development (MSID). „Naším hlavním úkolem je v regionu vytvářet lákavé investiční příležitosti. Zvýšení mobility pracovní síly v rámci aglomerace, urychlení komunikačních vazeb a propojení obyvatel může v budoucnu zcela jistě znamenat naši výhodu při lákání investorů zajímajících se o náš kraj. Lidé budou tramvají jezdit za prací, ale i zábavou. Karvinsko se totiž v hledáčku menších i velkých společnosti objevuje stále častěji,“ řekl předseda představenstva MSID Václav Palička a doplnil, že MSID v návaznosti na studii nyní chystá ještě doprovodné aktivity. „Chceme, aby lidé z našeho kraje o plánované trati věděli, aby se na její realizaci těšili a následně toto spojení co nejvíce využívali. Také mohou projekt částečně ovlivnit, například připravujeme workshop se studenty architektury, kteří navrhnou možný vzhled některých tramvajových zastávek. Například ta u šikmého kostela by mohla být hodně zajímavá,“ řekl Václav Palička z MSID.

Studie odhalila, že tramvajová trať z Karviné do Ostravy by při současných cenách ve stavebnictví mohla stát zhruba 7 miliard korun.

Studie proveditelnosti počítá s využitím stávající infrastruktury jako jsou uhelné vlečky a stávající či plánované dopravní koridory. „Využití stávajících vleček a koridorů významně zjednoduší realizaci projektu, které budou předcházet potřebná majetkoprávní vypořádání i naplnění dopravně-stavební legislativy. Místa, kudy dříve jezdily vlaky či tramvaje, je mnohem snadnější opět využívat pro dopravu než tvořit zcela nové trasy, jak se říká, přes zelenou louku. Nové tramvaje samozřejmě nebudou jezdit po starých kolejích, není to možné technicky a ani z bezpečnostních důvodů. Bude se jednat o novou moderní dvoukolejnou rychlodráhu, která bude mimo zástavbu moci jezdit až 80kilometrovou rychlostí. Tramvaje by mohly jezdit v desetiminutových intervalech,“ sdělil náměstek hejtmana kraje Radek Podstawka.

První etapa trati povede z Karviné po třídě 17. listopadu přes rozvojové území pohornické krajiny Karvinska, přes Staré náměstí v Orlové, Rychvald a Slezskou Ostravu, kde se napojí na současnou ostravskou tramvajovou síť. Další etapy pak budou pokračovat do Orlové-Lutyně, v budoucnu je ve hře i napojení na Havířov. Začátek realizace projektu je závislý na zajištění finančních prostředků. Moravskoslezský kraj plánuje financování zajistit hlavně z evropských zdrojů, o podporu bude žádat i stát. Jedná se o mimořádně náročnou stavbu, trať by měla mít přes 26 km.

Historie tramvajové dopravy v regionu sahá do roku 1909. Tramvajové spojení mezi Karvinou a Ostravou fungovalo už v minulosti. Mezi oběma městy jezdily tramvaje 58 let, přičemž urazily vzdálenost 25 kilometrů a čekalo je 31 zastávek. Jízdní doba byla 85 minut. V roce 1955 bylo přepraveno téměř 18 milionů cestujících. Konec tramvají v regionu nastal v roce 1967, na likvidaci neslo podíl poddolování, trať se tehdy začala propadat.

(hav s využitím tiskové zprávy, dobová fotografie: nádraží elektrické dráhy v Radvanicích)

Příbuzné články