Ostravská cyklojízda Tour de Smrad

Cyklojízda nazvaná Tour de Smrad 2022, která má upozornit na stále nevyhovující kvalitu ovzduší v Ostravě, se bude konat ve čtvrtek 6. října 2022. Cyklojízda začne u budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a bude pokračovat přes Důl Jindřich a Novou radnici až k podniku OKK Koksovna. Cyklojízdu pořádá občanská iniciativa Dýchám v Ostravě.

Pořadatelé na Facebooku k druhému ročníku cyklojízdy vzkazují: „Vezměte svá kola, trojkolky, koloběžky či jiná přibližovadla a vyvezte společně s námi smrad z Ostravy.“ Na svém profilu také uvádí: „Věříme, že každý má nárok na kvalitní a důstojný život v bezpečném a zdravém prostředí.“ Iniciativa se v minulosti například zasazovala proti rozšíření spalovny nebezpečných odpadů na území Ostravy.

Zajímavé informace o aktuálním stavu ovzduší můžete najít například na webu města Ostravy o životním prostředí - zdravaova.cz. Zde je například k oblasti ovzduší uvedeno: „Přestože se v Ostravě podařilo v posledních letech podstatně zlepšit kvalitu ovzduší, patří toto téma k nejaktuálnějším problémům životního prostředí. Důvody jsou množství a vydatnost zdrojů emisí (průmysl, lokální topeniště, doprava) a častý výskyt nepříznivých imisních situací v zimních měsících (souvislost s geografickými, klimatickými a meteorologickými podmínkami).“

Jednou z posledních uvedených informací jsou například výsledky rozptylové studie k provozu OKK Koksovny, a.s. – Koksovně Svoboda, kterou si nechalo Statutární město Ostrava zpracovat. Studie prokázala, že problémem je zejména benzo[a]pyren, polycyklický aromatický uhlovodík, který je prokazatelně silně karcinogenní a mutagenní. Vysoké hodnoty podílů na imisním pozadí byly vypočteny v Přívozu, centrální části Ostravy či v Koblově. Zahrnuty však nebyly havarijní či poruchové stavy, které mohou mít také vliv na kvalitu ovzduší v okolí Koksovny Svoboda. Právě kvůli četným opakovaným poruchám byl v minulosti provoz koksovny kritizován nejen veřejností, ale i vedením města Ostravy. Studie konstatuje, že „i přes vysokou nejistotu výpočetního modelu (řádově desítky procent) a možného výskytu dalších (nepopsaných či nedefinovaných) zdrojů fugitivních emisí lze charakterizovat vliv provozu koksovny za běžných provozních podmínek jako akceptovatelný.“

Jelikož však město považuje podíl koksovny na množství benzo(a)pyrenu v ovzduší v okolí za značný, bude aktuálním krokem analýza zdravotních rizik, která bude k dispozici v závěru října letošního roku, jak nedávno informovala mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

(hav, foto: facebook.com/dychamvostrave)

Příbuzné články